Publikationer listade ämnesvis

Här hittar du alla Viltskadecenters publikationer listade i ämnesområden.

Skrolla ned på sidan eller gå direkt till önskat ämnesområde genom att klicka
på länkarna:

Tamdjur - viltskador och förebyggande åtgärder
Hundar - viltskador och förebyggande åtgärder
Gröda - viltskador och förebyggande åtgärder
Rovdjur och renar

Viltskadestatistik

Inventering av stora rovdjur
Inventering av tranor

Björn
Järv
Kungsörn
Lodjur
Varg
Trana
Gås och sångsvan
Vildsvin

Viltskadecenter

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikationer om
Tamdjur - skador och förebyggande åtgärder

 


Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp
Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar
Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar
Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Biodling i björnområden
Boskapsvaktande hundar mot rovdjursangrepp på tamdjur
Björnskador i bigårdar Rekommendationer från Viltskadecenter
Boskapsvaktande hundar i Sverige - Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning
Checklista stängsel mot stora rovdjur
Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar
Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Elstängsel - för att stänga rovdjur ute och hålla tamdjur inne
En liten skrift om adaptiv förvaltning
Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg
Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en
förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?
Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?
Inventering av skogsbete och fäboddrift i Sverige
Nära vargar
Preventing damage caused by wildlife - using different kinds of fencing
Radiosändare på tamdjur på fritt fäbod- och skogsbete
Rapport från skrämselförsök av varg i Ed-reviret
Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna hundar
Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur
Remiss den 5 november 2008, angående ansökan om ersättning för sekundära skador i samband med rovdjursrivna tamdjur
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur
Stängsling mot stora rovdjur
Stängsling mot vatten
Sårskador hos häst
Söker vargar upp drivande hundar?
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?
Tamdjursstängsel och lodjur - försök i djurparker
Vilka stängsel är bäst mot varg?

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur

 

 


Publikationer om
Hundar - skador och förebyggande åtgärder

Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar
Att skydda tamdjur från rovdjursangrepp
Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
En liten skrift om adaptiv förvaltning
Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg
Första test av elväst från Wolfproof
Försök att spåra björn
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?
Jakthundar i vargrevir
Redogörelse för dokumentation av anmäld vargincident i Dalarna 2008-02-26
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Söker vargar upp drivande hundar?

 

 

 


Publikationer om
Gröda - skador och förebyggande åtgärder

Att skydda gröda från skador av tranor och gäss
Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?
Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin
Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar
En liten skrift om adaptiv förvaltning
Fakta för förvaltare: gäss och svanar
Fakta om gäss och svanar
Fungerar tranåkrar?
Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss
Förslag på arbetsmodell för att lösa problem med betande fåglar
Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda
Grågäss vid Sörfjärden 2011
Grågäss vid Sörfjärden 2010
Hjortdjur och skador på gröda
Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?
Hur många vildsvin finns det?
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet - och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?
Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern
Large grazing birds and agriculture
Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet - åtgärder, ersättningar och bidrag
Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap
Skador på odlad gröda orsakade av tranor – när, hur och varför?
Skrämselanordningar
Tranor vid Kvismaren – antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyggande åtgärder
Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbrukslandskapet - samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda
Tranprojektet på Viltskadecenter
Var söker gässen föda vid Tåkern?
Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel
Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel

 

 


Publikationer om
Rovdjur och renar

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder
Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar
En liten skrift om adaptiv förvaltning
Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren
Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren

 

 

 


Publikationer om
Viltskadestatistik

Viltskadestatistik 2017
Viltskadestatistik 201
6

Viltskadestatistik 201
5

Viltskadestatistik 201
4
Viltskadestatistik 2013
Viltskadestatistik 2012
Viltskadestatistik 2011
Viltskadestatistik 2010
Viltskadestatistik 2009
Viltskadestatistik 2008
Viltskadestatistik 2007
Viltskadestatistik 2006
Viltskadestatistik 2005
Viltskadestatistik 2004
Viltskadestatistik 2003

Viltskadebarometern 2009
Viltskadebarometern 2008

 

 


Publikationer om
Inventeringar av stora rovdjur

Björn
Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och
Värmlands län 2017

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016
Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Järv

Inventering av järv 2018
Inventering av järv 2017
Inventering av järv 2016
Inventering av järv 2015
Inventering av järv 2014
Resultat från inventeringar av järv i Sverige vintern 2012/2013
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012
Järv i Skandinavien 1996 - 2010
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009
Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007
Föryngring och förekomst av järv per län
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2004

Kungsörn
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004

Lodjur

Inventering av lodjur 2018
Inventering av lodjur 2017
Inventering av lodjur 2016
Inventering av lodjur 2015
Inventering av lodjur 2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/2013

▪ Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2011/2012
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/2010
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 08/09
▪ Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/2007
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/2006
Den svenska lodjursstammen 2004-2008
Lodjursstammen i Sverige 1994–2004
Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 - Appendix

Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/2004

Varg

Varg i Skandinavien vintern 2017–2018
Varg i Skandinavien vintern 2016–2017
Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring – development of a new method

Varg i Skandinavien vintern 2015-2016
Varg i Skandinavien vintern 2014-2015
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2013-2014

Varg i Skandinavien och Finland vintern 2012/2013
Varg i Skandinavien och Finland - Slutrapport för vintern 2011/2012

Barmarksinventering av varg
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2010-2011 (endast skandinavisk rapport detta år)
Vargföryngringar 2010
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2009/2010
(endast skandinavisk rapport detta år)
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2008/2009
Varg i Sverige vintern 2008/2009
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2007/2008
Invandrad varg 2007
Invandrad varg återupptäckt i Gävleborg
Föryngringar av varg i Sverige 2007
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2006/2007
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2006/2007
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2006/2007
Föryngringar av varg i Sverige 2006
Föryngringar av varg i Skandinavien 2006
Varg i Sverige vintern 2005/2006
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2005/2006
Varg i Sverige vintern 2004/2005
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2004/2005
Varg i Sverige - sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/05
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2003/2004
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2002/2003
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2001/2002
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2000/2001
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1999/2000
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1998/99

 

 


Publikationer om
Inventering av tranor

Tranräkningen i Sverige 2010 - och de senaste årens trender
Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?
Resultat från den nationella traninventeringen 2006
Nationell tranräkning 2005 - resultat och kommentarer
Hur många tranor finns det i Sverige - och hur kommer antalet att utvecklas i framtiden? (2004)

 

 


Publikationer om
Björn

Sporing av bjørn
Att bo i björnområden
Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Biodling i björnområden
Björnskador i bigårdar Rekommendationer från Viltskadecenter
Björnspillning - insamling till DNA-analyser
Friluftsliv i björnområden, 2018
Försök att spåra björn
If you encounter a bear
Is the Brown Bear Dangerous?
Ist der Braunbär gefährlich?

Om du möter en björn
Outdoor life in bear areas
Outdoor-leben in Bärengebieten
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Rovdjurens spår
Skogsarbete i björnområden - affisch
Skogsarbete i björnområden - faktablad
Spår och spårning av stora rovdjur
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?
Viltskadebarometern 2009
Viltskadebarometern 2008
Wenn Sie einem Bären begegnen
Är björnen farlig?
ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี (Om du möter björn - skriven på thailändska)

Inventeringsrapporter
Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och
Värmlands län 2017

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016
Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015
Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005

 

 


Publikationer om
Järv

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Rovdjurens spår
Spår och spårning av stora rovdjur
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?

Inventeringsrapporter

Inventering av järv 2018
Inventering av järv 2017
Inventering av järv 2016
Inventering av järv 2015
Inventering av järv 2014
Resultat från inventeringar av järv i Sverige vintern 2012/2013
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009
Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008
Föryngring och förekomst av järv per län
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2004

 

 


Publikationer om
Kungsörn

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?

Inventeringsrapporter
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004

 

 


Publikationer om
Lodjur

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020
Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019
Den svenska lodjursstammen 2004-2008
Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?
Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Rovdjurens spår
Spår och spårning av stora rovdjur
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?
Tamdjursstängsel och lodjur - försök i djurparker
Viltskadebarometern 2009
Viltskadebarometern 2008

Inventeringsrapporter

Inventering av lodjur 2018
Inventering av lodjur 2017
Inventering av lodjur 2016

Inventering av lodjur 2015
Inventering av lodjur 2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/2013
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2011/2012
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/2010
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 08/09
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/2007
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06
Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/2005
Lodjursstammen i Sverige 1994–2004
Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 - Appendix
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/2004

 

 


Publikationer om
Varg

Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt
Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län
Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Beskattningsmodell för varg 2018
Den skandinaviska vargen
Den skandinaviska vargens utseende
Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen
Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg
Första test av elväst från Wolfproof
Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?
Hur rädda är vargar för människor?
Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?
If you encounter a wolf
Intensivpejling av varg - år 1
Invandrad varg 2007
Invandrad varg återupptäckt i Gävleborg

Inventering av varg vintern 2014-15
Jakthundar i vargrevir
Licensjakt varg 2011. DNA-analyser och inventeringsdata.
Metod för inventering av varg på barmark (2011)
Nära vargar - Rekommendationer för hantering av situationer med
vargar nära bostadshus eller människor

Om du möter varg
Om du möter varg (tryck)
Om du möter en varg
Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring – development of a new method

Rapport från skrämselförsök av varg i Ed-reviret
Redogörelse för dokumentation av anmäld vargincident i Dalarna 2008-02-26
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Rovdjurens spår
Rädslan för vargen - en tvärvetenskaplig utredning
Sammanställning av fällda vargar från licensjakten 2015
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2017
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2015
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2014
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2013
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2012
Spår och spårning av stora rovdjur
Söker vargar upp drivande hundar?
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?
Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar?
Vilka stängsel är bäst mot varg?
Wenn Sie einem Wolf begegnen

Inventeringsrapporter
Föryngringar av varg i Sverige 2007
Föryngringar av varg i Sverige 2006
Föryngringar av varg i Skandinavien 2006
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2012
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2010-2011
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2009/2010
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2008/2009
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2006/2007
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2005/2006
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2004/2005
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2003/2004
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2002/2003
Vargföryngringar 2011
Vargföryngringar 2010

Varg i Skandinavien vintern 2017–2018
Varg i Skandinavien vintern 2016-2017
Varg i Skandinavien vintern 2015-2016
Varg i Skandinavien vintern 2014-2015
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2013-2014
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2012/2013
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2011/2012
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2007/2008
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2006/2007
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2001/2002
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2000/2001
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1999/2000
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1998/99
Varg i Sverige vintern 2008/2009
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2006/2007
Varg i Sverige vintern 2005/2006
Varg i Sverige - sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/05
Varg i Sverige vintern 2004/2005

 

 


Publikationer om
Trana

Arbetsmodell betande fåglar
Att skydda gröda från skador av tranor och gäss
Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar
Fungerar tranåkrar?
Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss
Habitatval hos tranor, gäss och sångsvanar kring Tåkern
Home ranges and habitat use of young Eurasian cranes Grus grus summering in an agricultural area in south-central Sweden
Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?
Hur många tranor finns det i Sverige - och hur kommer antalet att utvecklas i framtiden? (2004)
Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet?
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet - och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?
Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern
Large grazing birds and agriculture
Nationell tranräkning 2005 - resultat och kommentarer
Resultat från den nationella traninventeringen 2006
Skador på odlad gröda orsakade av tranor – när, hur och varför?
Skrämselanordningar
Sommartranornas beteende vid Kvismaren
Territory size and habitat preference of the Eurasian crane (Grus grus L.) during late breeding season in South Central Sweden
Tranor vid Kvismaren – antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyggande åtgärder
Tranorna vid Kvismaren – varifrån kommer de och hur rör de sig i området?
Tranorna vid Kvismaren – vart tar de vägen sedan?
Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbrukslandskapet - samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda
Tranprojektet på Viltskadecenter
Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: undersökningar vid Kvismaren 2002
Tranräkningen i Sverige 2010 - och de senaste årens trender
Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel
Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel

 

 


Publikationer om
Gås och sångsvan

Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012
Arbetsmodell betande fåglar
Att skydda gröda från skador av tranor och gäss
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar
Fakta för förvaltare: gäss och svanar
Fakta om gäss och svanar
Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss
Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda
Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval
Grågäss vid Sörfjärden
Habitatval hos tranor, gäss och sångsvanar kring Tåkern
Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern
Large grazing birds and agriculture
Skrämselanordningar
Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden
Sångsvanens rastperiod och val av jordbruksmark vid sjön Tysslingen
Var söker gässen föda vid Tåkern?
Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel
Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel


Publikationer om
Vildsvin

Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin
Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie
Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields
Hur många vildsvin finns det?
Population and management models for the Swedish wild boar
Jaktens effekter på vildsvinen
Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap

 

 

 


Publikationer om
Viltskadecenter

Nyhetsbrev VILT&TAMT 2/2014
Nyhetsbrev VILT&TAMT 1/2014
Nyhetsbrev VILT&TAMT 1/2013
Nyhetsbrev nr 1/2012
Nyhetsbrev nr 3/2011
Nyhetsbrev nr 2/2011
Nyhetsbrev nr 1/2011
Nyhetsbrev nr 4/2010
Nyhetsbrev nr 3/2010
Nyhetsbrev nr 2/2010
Nyhetsbrev nr 1/2010
Nyhetsbrev nr 2/2008
Nyhetsbrev nr 1/2008
Nyhetsbrev nr 4/2007
Nyhetsbrev nr 3/2007
Nyhetsbrev nr 2/2007
Nyhetsbrev nr 1/2007
Nyhetsbrev nr 4/2006
Nyhetsbrev nr 3/2006
Nyhetsbrev nr 2/2006
Nyhetsbrev nr 1/2006
Verksamhetsplan för Viltskadecenter 2007
Viltskadecenter
Wildlife Damage Centre
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2012
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2011
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2010
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2009
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2008
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2007
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2006
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014
Inventering av lodjur 2015Inventering av lodjur 2017