STARTSIDAN
Personal / Kontakta oss Utskrift

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Viltskadecenter. Välkommen att kontakta oss.

Ta gärna en titt under Frågor och svar först, där vi har samlat svaren på några vanliga frågor.

 

 

 

Inga Ängsteg

Verksamhetschef

Kontakter med myndigheter, organisationer och besiktningsmän. Information om viltskador. Boskapsvaktande hundar.

E-postadress:
inga.angsteg@slu.se
Telefon kontor: 0581-920 70
Kontor och mobil:
0581-69 73 36

   

Ann Eklund

Forskningsassistent på projekt rörande stora rovdjur. Utvärdering och sammanställning av järvinventering.

E-postadress: ann.eklund
@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 40

   

Jens Frank

Forskare och projektledare för projekt rörande stora rovdjur. Utbildning av besiktningshundar. Skrämselinsatser och försök.

E-postadress:
jens.frank@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 23
Extern mobil: 070-259 07 70

   

 

Henrike Hensel

Support och utbildning i databaserna Rovbase och Rovdjursforum. Beställningar av informationsmaterial och Rovdjurslådan.

E-postadress:
henrike.hensel@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 42

 

   

 

Peter Jaxgård

Utveckling av databasen Rovbase.

E-postadress:
peter.jaxgard@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 33

   

 

Maria Levin

Information och rådgivning, webbplatsen.

E-postadress: maria.levin@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 35

   

 

Johan Månsson

Forskare och projektledare för projekt rörande skador på gröda. Trana, gås, sångsvan och vildsvin.

E-postadress:
Johan.Mansson@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 25

 

   

Lovisa Nilsson

Doktorand. Arbetar med tranors rörelse- och födosöksmönster i jordbrukslandskapet. Syftet med studierna är att öka kunskapen om stora betande fåglars (tranor, gäss och svanar) ekologi för att kunna effektivisera förvaltningen och det förebyggande arbetet kring dessa arter. Jobbar även med utveckling av skadeförebyggande åtgärder, gås/tranarbetsgrupper och är ansvarig för återrapportering av allmänhetens observationer av tranor märkta i Västmanland.

E-postadress: lovisa.uk.nilsson@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 45

   

 

Linn Svensson

Utvärdering och sammanställning av varginventering. Utbildning av kvalitetssäkrare för stora rovdjur. DNA-analyser.

E-postadress:
linn.svensson@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 39

   

Andreas Zetterberg

Forskare för projekt rörande stora rovdjur.
Utvärdering och sammanställning av lodjursinventering. Rumslig modellering och GIS.

E-postadress:
andreas.zetterberg@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 46

   
 

Linda Höglund

Fältassistent. Björnspillningar. Lodjursinventering.

E-postadress:
linda.hoglund@slu.se
Telefon kontor och mobil: 0581-69 73 10