STARTSIDAN arrow PUBLIKATIONER A-Ö
Publikationer A-Ö Utskrift

Viltskadecenter ger ut informationsmaterial om viltskador, skadeförebyggande åtgärder, inventeringar och fakta om stora rovdjur, tranor, gäss och sångsvanar.

På den här sidan hittar du publikationer från Viltskadecenter, listade i alfabetisk ordning utifrån titel. Eftersom vi håller på att flytta är denna sida inte helt uppdaterad.

Effektivast är att hitta publikationerna under rubrikerna ämnesvis, kronologiskt eller publikationstyper.

Vår målsättning är att så mycket som möjligt av materialet ska vara gratis. De flesta publikationer är i pdf-format och kan laddas hem från webbplatsen. Det går också bra att beställa publikationer från Viltskadecenter.

Ange din adress och det antal du önskar av respektive publikation. OBS! Vid beställning av prissatta publikationer måste även personnummer anges, för att SLU ska kunna registrera beställaren som kund i sin fakturahantering.

Blanketter hittar du härpå Viltskadecenters nya webbplats

 

 

Skrolla ner bland publikationerna eller gå direkt till begynnelsebokstaven i titeln på den publikation du söker, genom att klicka på länkarna:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

 

 

 

 

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp på tamdjur

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp mycket stor. Här ges tips på akuta skadeförebyggande åtgärder som bör sättas in för att ytterligare angrepp ska undvikas.
Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter.
Författare: Viltskadecenter.
Publiceringsår: 2014, rev 2018

 

 

Ladda hem publikationen (pdf):
Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp

Beställ publikation

 

 

 

 

 

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar

Publikationstyp: Rapport, 20 sidor.
Utgivare: Viltskadecenter
Författare: Jens Frank, Linn Svensson, Jose Lopez Bao, Andreas Zetterberg
Publiceringsår: 2015

 

 

Ladda hem publikationen (pdf):

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar


Beställ publikation

 

Arbetsflöde järvinventering

En översikt över arbetsflödet i järvinventeringen i Sverige.

Publikationstyp: Plansch, 1 sida.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Ann Eklund
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Arbetsflöde järvinventering

 

 

Arbetsmodell betande fåglar

Ett faktablad som beskriver en arbetsmodell som Viltskadecenter har tagit fram och som kan användas vid arbete med att minska de problemen som fredade fåglar kan orsaka i jordbruksområden.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Johan Månsson, Mikael Hake, Anne Wiberg och Maria Levin.
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Arbetsmodell betande fåglar

Beställ publikation

 

 

 

Att bo i björnområden

Råd och tips för boende i björnområden om hur man kan förebygga problem med björn innan de uppstår.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter i samarbete med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) och Bioforsk.
Författare: Maria Levin, Jens Karlsson, Scott Brainerd, Martin Smith, John Linnell.
Publiceringsår: 2007, reviderad 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Att bo i björnområden

Beställ publikation

 

 

 

Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar

Kortfattad introduktion i användande av boskapvaktande hundar för att förebygga skador av rovdjur på tamdjur.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar

Beställ publikation

 

 

 
Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Ann Eklund, Jens Karlsson, Henrike Hensel, Linn Svensson, Andreas Zetterberg
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt

Beställ publikation

 
Att skydda gröda från skador av tranor och gäss

Information om skrämselmetoder och andra åtgärder som kan förebygga skador på gröda, orsakade av tranor och gäss.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Att skydda gröda från skador av tranor och gäss

Beställ publikation

 

 

 

Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?

Viltskadecenter redovisar här vilken effekt avsättningen av en tranåker vid Kvismaren i Örebro län hade på fåglarnas beteende och diskuterar för- och nackdelar med att använda metoden för att förebygga skador.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter.
Författare: Viltskadecenter.
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?

Beställ publikation

 

 

 
 

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur

Den här fälthandboken är en praktisk handledning i besiktning av tamdjur och hundar. Boken vänder sig främst till länsstyrelsernas besiktningsmän och rovdjurshandläggare, men tamdjursägare kan också ha nytta av den. Boken är rikt illustrerad med bilder från dokumenterade fall av skador på tamdjur och hundar och tar även upp andra döds- och skade-orsaker än stora rovdjur.

Publikationstyp: Bok, 162 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin, Jens Karlsson, Linn Svensson,
Mona HansErs och Inga Ängsteg
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf; 3,1 MB):
Besiktning av rovdjursangripna tamdjur

Beställ boken
Pris: 300 kr + porto

 

 

 

Besiktning av skador på gröda
orsakade av vildsvin

Det här kompendiet är framtaget som en praktisk handledning till länsstyrelsepersonal som besiktigar gröda skadad av vildsvin. Innehållet är baserat på dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige.

Publikationstyp: Folder/kompendium, 48 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Johan Månsson, Maria Levin, Ingemar Larsson och Inga Ängsteg
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin

Beställ publikation

 

 

 

Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie

En rapport om Viltskadecenters pilotstudie med syfte att utveckla metodik och blanketter för rapportering och besiktning av vildsvinsskador på gröda, inklusive kostnader för datainsamling och skördeförlust.

Publikationstyp: Rapport, 32 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Johan Månsson, Gunnar Jansson och Inga Ängsteg
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie

Beställ publikation

 

 

 

Besiktning av viltskador på gröda
– med inriktning på fredade fåglar

Denna bok ger en praktisk handledning i besiktning, värdering samt förebyggande av fågelskador på gröda. Den vänder sig främst till länsstyrelsens besiktningsmän och handläggare, men även lantbrukare kan ha nytta av den. Innehållet baseras på många års dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige.

Publikationstyp: Bok, 121 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Johan Månsson, Maria Levin, Ingemar Larsson, Mikael Hake, Inga Ängsteg och Anne Wiberg
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar

Beställ publikation
Pris: 150 kr + porto

 

 

 

Beskattningsmodell lodjur 2018-2019
Prognoser för lodjurspopulationen 2018 och 2019 vid olika
beskattningsnivåer

Publikationstyp: Rapport, 21 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Henrik Andrén
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Beskattningsmodell lodjur 2018-2019

Beställ publikation

 

Beskattningsmodell lodjur 2019–2020
Prognoser för lodjurspopulationen 2019 och 2020 vid olika
beskattningsnivåer

Publikationstyp: Rapport, 21 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Henrik Andrén
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):

 

Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020

Beställ publikation

 

 

Beskattningsmodell varg 2018 Prognoser för vargstammen 2018 vid olika beskattningsnivåer

Publikationstyp: Rapport, 9 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Beskattningsmodell varg 2018

Beställ publikation

 
Biodling i björnområden

Råd och tips till biodlare i björnområden.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter i samarbete med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) och Bioforsk.
Författare: Maria Levin, Jens Karlsson, Scott Brainerd, Martin Smith, John Linnell.
Publiceringsår: 2007, reviderad 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Biodling i björnområden

Publikationen är slut hos Viltskadecenter
och går tyvärr inte att beställa.

 

   
 

Björnskador i bigårdar
Rekommendationer från Viltskadecenter

Publikationstyp: Broschyr, 16 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Maria Levin
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Björnskador i bigårdar
Rekommendationer från Viltskadecenter

Beställ publikation

 

Björnspillning - insamling till DNA-analyser

Publikationstyp: Broschyr, 16 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Rovdata
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Björnspillning - insamling till DNA-analyser

Beställ publikation

 
Boskapsvaktande hundar i Sverige
- Viltskadecenters rekommendationer
för fortsatt användning

En rapport med Viltskadecenters rekommendationer för en fortsatt användning av boskapsvaktande hundar
i Sverige, samt redovisning av insamlad information om boskapsvaktande hundar 2002-2010.

Publikationstyp: Rapport, 35 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson, Jens Karlsson, Tobias Gustavsson.
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Boskapsvaktande hundar i Sverige - Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning

Beställ publikation

 

 

 

Boskapsvaktande hundar mot rovdjursangrepp på tamdjur

Information om boskapvaktande hundar, som kan användas för att skydda tamdjur från att skadas eller dödas av rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr/folder, 42 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter.
Författare: Merparten av texten är hämtat från den nordamerikanska skriften ”Livestock Protection Dogs – Protecting Sheep from Predators” av Jeffrey S. Green & Roger A. Woodruff. United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service. 1993. Alla rekommendationer och råd från andra författare och institutioner är hänvisade i texten.
Översättning: Linn Svensson, Viltskadecenter
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Att skydda tamdjur från rovdjursangrepp

Beställ publikation

 
 

Checklista stängsel mot stora rovdjur

Bra att tänka på vid rådgivning,
uppsättning och besiktning av
stängsel mot rovdjur 2016

Publikationstyp: Övrig, 4 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare:
Viltskadecenter

Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):
Checklista stängsel mot stora rovdjur 2016

Beställ publikation


 
 
Den skandinaviska vargen

En sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV
1998 – 2010.

Publikationstyp: Rapport, 93 sidor.
Utgiven av: Skandulv, Grimsö forskningsstation, SLU.
Författare: Håkan Sand, Olof Liberg, Åke Aronson, Pär Forslund, Hans Chr. Pedersen, Petter Wabakken, Scott Brainerd, Staffan Bensch, Mikael Åkesson, Jens Karlsson och Per Ahlqvist.
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Den skandinaviska vargen

Beställ publikation

 

 

 
Den skandinaviska vargens utseende

Ett faktablad med syfte att öka möjligheterna till särskiljning av vuxna vargar och vargvalpar vid synobservationer vintertid, framför allt med hjälp av skillnader i pälsens färgteckning och mönstring.

P
ublikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Åke Aronsson, Per Ahlqvist, Jon Arnemo och Jens Karlsson.
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Den skandinaviska vargens utseende

Beställ publikation

 

 

 
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012

Den här rapporten beskriver den svenska lodjurspopulationens utveckling från vintern 2007/2008 till vintern 2009/2010, samt gör prognoser för vintrarna 2010/2011 och 2011/2012.

P
ublikationstyp: Rapport, 30 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter och Grimsö forskningsstation.
Författare: Henrik Andrén, Linn Svensson, Olof Liberg, Henrike Hensel, N. Thompson Hobbs och Guillaume Chapron.
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010
samt prognoser för 2011-2012

Beställ publikation

 

 

 
Den svenska lodjursstammen 2004-2008

Den här rapporten beskriver den svenska lodjursstammens utveckling under åren 2004-2008
och uppskattar antalet familjegrupper av lodjur i landet under inventeringssäsongen 2007/08.

P
ublikationstyp: Rapport, 25 sidor.
Utgiven av: Grimsö forskningsstation och SLU.
Författare: Henrik Andrén och Olof Liberg.
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Den svenska lodjursstammen 2004-2008

Beställ publikation

 

 

 
Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage
and harvest loss in crop fields

Examensarbete om vildsvinens skador på jordbruksgröda och var i landskapet risken är som störst för dessa skador. I arbetet sammanställs också kostnaden för vildsvinsorsakade skördeförluster.

Publikationstyp: Examensarbete, 28 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Sofie Lindblom
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields

Beställ publikation

 

 

 
Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen

En rapport om dödlighet och illegal jakt i skandinaviska vargstammen 1990–2006.

Publikationstyp: Rapport, 42 sidor (Viltskadecenter Rapport nr 1/ 2008)
Utgiven av: Skandulv/Viltskadecenter
Författare: Liberg, O., Sand, H., Wabakken, P & Pedersen, H.C.
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen

Beställ publikation

 

 
 
Effekter av vargförekomst på fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Karlsson, Jens Karlsson, Ann Eklund.
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Effekter av vargförekomst på fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Beställ publikation

 
Elstängsel - för att stänga rovdjur ute och hålla tamdjur inne

Viltskadecenters rekommendationer för elstängsel.

Publikationstyp: Faktablad, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Elstängsel - för att stänga rovdjur ute och hålla tamdjur inne

Beställ publikation

 

 

 

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Denna rapport är i huvudsak en sammanställning om förebygga

Publikationstyp: Broschyr, 32 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Jens Frank
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
En liten skrift om adaptiv förvaltning

Beställ publikation

 

 

 
Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren

Denna rapport är i huvudsak en sammanställning om förebyggande åtgärder som kan minska rovdjursangrepp på tamren. Rapporten bygger på dokumentation i vetenskapliga journaler, vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga skrifter, till viss del kompletterat med information från renägare eller andra personer som arbetar med rennäringen.

Publikationstyp: Rapport, 24 sidor. (PM till rovdjursutredningen 2007)
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jenny Mattisson, Jens Persson, Jens Karlsson, Henrik Andrén.
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren

Beställ publikation

 

 

 
 
Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Kunskapssammanställning om bete,
övergödning, smittspridning och skyddsjakt.


Publikationstyp: Rapport, 92 sidor.
Utgiven av: Naturvårdsverket
Författare: Johan Elmberg och Johan Månsson
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Beställ publikation

 
Fakta om gäss och svanar

Sammanfattande faktablad av rapporten Fakta för förvaltare: gäss och svanar (2018)

Publikationstyp: Faktablad, 5 sidor.
Utgiven av: Naturvårdsverket
Författare: Johan Elmberg och Johan Månsson
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
Fakta om gäss och svanar

Beställ publikation

 
Friluftsliv i björnområden, 2018

Råd och tips till vandrare, jägare, bärplockare och andra som rör sig i områden med björn. (Publikationen finns också i engelska och tyska versioner: Outdoor life in bear areas /Outdoor-leben in Bärengebieten)

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter i samarbete med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) och Bioforsk.
Författare: Maria Levin, Jens Karlsson, Scott Brainerd, Martin Smith, John Linnell.
Publiceringsår: 2007, reviderad 2009 och 2018.

Ladda hem publikationen (pdf)
Friluftsliv i björnområden, 2018

Beställ publikation

 

 
Fungerar tranåkrar?

Viltskadecenter redovisar här vilken effekt en permanent tranåker hade på tranornas beteende, och diskuterar fördelar och nackdelar med att avsätta tranåkrar som en skadeförebyggande åtgärd.

Publikationstyp: Rapport, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Fungerar tranåkrar?

Beställ publikation

 

 

 
Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss

Rapport från ett utvecklingsprojekt angående skador av tranor på jordbruksgrödor.vid sjön Hovran, Dalarnas län. Projektet genomfördes med syfte att kartlägga problematiken och minska skadefrekvensen i området.

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Inga Ahlqvist, Petter Kjellander, Maria Levin.
Publiceringsår: 1999

Ladda hem publikationen (pdf):
Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss

Beställ publikation

 

 

 

Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg

En rapport om Viltskadecenters test av hur effektivt västen Protector fungerar skyddar hundar mot vargangrepp.

Publikationstyp: Rapport, 9 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg

Beställ publikation

 

 

 

 

Första test av elväst från Wolfproof

En första utvärdering av hur västen Wolfproof fungerar på hundar.

Publikationstyp: Rapport, 9 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Första test av Wolfproof

Beställ publikation

 

Försök att spåra björn

Sammanfattning av ett björnspårningsförsök, genomfört med syfte att dels utöka kunskapen i konsten att spåra björn, dels prova om godkända eftersökshundar spårar björn och hur gamla spår de kan följa.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Detta faktablad är en sammanställning av rapporten ”Försök att spåra björn med tillgängliga björneftersöksekipage under sommaren 2000”, skriven av Kristofferson M., Brunberg S.
& Swenson J. Faktabladet är sammanställt av Viltskadecenter.
Publiceringsår: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Försök att spåra björn

Beställ publikation

 

 

 

Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg

Rapport från ett försök att med knallskott öka en vargs skygghet för människor, bebyggelse och bilar, samt att utvärdera knallskottens skrämseleffekt på vargen.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Per Ahlqvist, Inga Ahlqvist.
Publiceringsår: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg

Beställ publikation

 

 

 
Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda

Utvärdering av ett stängselförsök vid sjön Tåkern (i Östergötland), som gjordes med syfte att med stängsel minska skador på gröda orsakade av häckande grågäss.

Publikationstyp: Rapport, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson
Publiceringsår: 1998

Ladda hem publikationen (pdf):
Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda

Beställ publikation

 

 

 
 
Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval

Examensarbete om faktorer som styr grågåsens val
av födosöksplatser.

Publikationstyp: Examensarbete, 28 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Martin Wallgärd
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Grågåsens åker- och grödoval

Beställ publikation

 

 

 
Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012

Resultat från inventering och gåsbetesåker vid Sörfjärden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner 2010-2012.

Publikationstyp: Rapport, 27 sidor
Utgiven av: Gåsarbetsgruppen Sörfjärden, Viltskadecenter och Länsstyrelsen Södermanland
Författare: Lars Ödman, Johan Månsson och Lovisa Nilsson
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012

Beställ publikation

 

 

 
Grågäss vid Sörfjärden 2011

Rapport från kartläggning av grågässens
numerär och rörelsemönster kring Sörfjärden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner 2011.

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor
Utgiven av: Gåsarbetsgruppen Sörfjärden, Viltskadecenter och Länsstyrelsen Södermanland
Författare: Lars Ödman, Johan Månsson och Lovisa Nilsson
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Grågäss vid Sörfjärden 2011

Beställ publikation

 

 

 
Grågäss vid Sörfjärden 2010

Rapport från kartläggning av grågässens
numerär och rörelsemönster kring Sörfjärden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner 2010.

Publikationstyp: Rapport, 22 sidor
Utgiven av: Gåsarbetsgruppen Sörfjärden, Viltskadecenter och Länsstyrelsen Södermanland
Författare: Lars Ödman, Johan Månsson, Lovisa Nilsson, Anne Wiberg
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Grågäss vid Sörfjärden 2010

Beställ publikation

 

 

 
 
Habitatval hos tranor, gäss och sångsvanar kring Tåkern

Här presenteras resultatet från en kartläggning av var i området kring sjön Tåkern som tranor, gäss och sångsvanar söker föda under olika delar av vegetationssäsongen, samt om några speciella
grödor föredras och i så fall vilka.

Publikationstyp: Rapport, 56 sidor.
Utgiven av: Länsstyrelsen i Östergötland
Författare: Karl-Martin Axelsson (medförfattare: Mikael Hake, Viltskadecenter)
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Habitatval hos tranor, gäss och sångsvanar kring Tåkern

Beställ publikation

 

 

 

Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?

Redovisning av resultat från Viltskadecenters analyser om hur rovdjursstängsel och lodjursjakt påverkat antalet angrepp på får under perioden 1997-2001.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?

Beställ publikation

 

 

 
Hjortdjur och skador på gröda

Information om åtgärder som kan förebygga skador orsakade av hjortdjur på odlad gröda.

Publikationstyp: Faktablad, 3 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 1998

Ladda hem publikationen (pdf):
Hjortdjur och skador på gröda

Beställ publikation

 

 

 
Home ranges and habitat use of young Eurasian cranes Grus grus summering in an agricultural area in south-central Sweden

Här redogörs för resultatet från en studie av tranors habitatval.

Publikationstyp: Rapport, 24 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Paola de Keizer
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Home ranges and habitat use of young Eurasian cranes Grus grus summering in an agricultural area in south-central Sweden

Beställ publikation

 

 

 
Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?

Viltskadecenter redovisar resultat från en studie som gjordes vid Kvismaren i Närke av unga, icke-häckande tranors beteende under sommaren.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?

Beställ publikation

 

 

 
Hur många tranor finns det i Sverige - och hur kommer antalet att utvecklas i framtiden?

I detta faktablad redovisas de kunskaper som finns om tranans populationsstorlek i Sverige och om hur tran-populationen kan förändras under de kommande åren.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur många tranor finns det i Sverige - och hur kommer antalet att utvecklas i framtiden?

Beställ publikation

 

 

 
Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?

Här presenterar Viltskadecenter, i samarbete med Leif Nilsson vid Lunds Universitet, resultaten från inventeringar 2005-2008 och resonerar kring hur tranpopulationen i landet kommer att utvecklas.

Publikationstyp: Faktablad, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter & Leif Nilsson
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?

Beställ publikation

 

 

 
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?

Rapport från en studie utförd med två syften; dels att få ett mått på hur mycket den skandinaviska vargpopulationen skulle påverkas ifall lagen om skyddsjakt ändrades till att även omfatta vargangrepp på hundar, dels att få en referens för att kunna påvisa eventuellt överutnyttjande av en framtida ändring i lagstiftningen.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Länsstyrelsen i Östergötland
Författare: Jens Karlsson och Jessica Backeryd
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?

Beställ publikation

 

 

 
Hur många vildsvin finns det?

Publikationstyp: Artikel i Svensk Jakt 4, 2010
Utgivet av: Svensk Jakt
Författare: Gunnar Jansson, Johan Månsson, Madeleine Magnusson
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur många vildsvin finns det?

Beställ publikation

 
Hur rädda är vargar för människor?

Resultat från studier som gjorts för att utröna hur vilda skandinaviska vargar uppträder vid närkontakt med människor.

Publikationstyp: Faktablad, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Monica Eriksson och Olof Liberg
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur rädda är vargar för människor?

Beställ publikation

 

 

 

Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet?

En rapport från Viltskadecenters projekt vid sjön Kvismaren, där bland annat fåglarnas rörelsemönster i ett jordbruksområde har studerats.

Publikationstyp: Rapport, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet?

Beställ publikation

 

 

 

Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet - och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?

Detta faktablad redovisar resultat från studier av tranans rörelsemönster vid sjön Kvismaren, i Örebro län, och diskuterar hur resultaten kan användas i skadeförebyggande arbete.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet - och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?

Beställ publikation

 

 

 

Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?

Här sammanfattas Viltskadecenters kunskaper om upprepade rovdjursangrepp på tamdjur.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?

Beställ publikation

 

 

 
 
If you encounter a bear

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med björn och för att undvika oönskade björnmöten. Engelsk text. (Publikationen finns också i svensk, tysk och thailändsk version: Om du möter en björn / Wenn Sie einem Bären begegnen / ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Skandinaviska Björnprojektet.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
If you encounter a bear

Beställ publikation

 

 

 
If you encounter a wolf

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med varg och för att undvika oönskade vargmöten. Engelsk text. (Publikationen finns också i svensk och tysk version: Om du möter en varg / Wenn Sie einem Wolf begegnen)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
If you encounter a wolf

Beställ publikation

 

 

 
Intensivpejling av varg - år 1

Detta faktablad är ett sammandrag av rapporten "Intensivstudier av tre radiomärkta vargar under sommaren/hösten 1999”, som beskriver en studie genomförd med syfte att ta reda på skandinaviska vargars rörelsemönster i förhållande till objekt och aktiviteter relaterade till människan (t.ex. tamdjur, vägar och bebyggelse). För att förebygga t.ex. vargangrepp på tamdjur är det viktigt att känna till under vilka förhållanden angrepp sker.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Ursprunglig text är skriven Karlsson, J., Sand, H., Kjellander, P. Texten är sammanfattad av Viltskadecenter.
År: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Intensivpejling av varg. år 1

Beställ publikation

 

 

 

Invandrad varg 2007

Karta som visar platser där prover samlats in från en varghanne som invandrat till Sverige från den finsk/ryska vargpopulationen. De röda prickarna på kartan markerar platser där vargen spårat och/eller spillning samlats in för DNA-analys.

Publikationstyp: Karta, 1 sida.
Utgiven av: Viltskadecenter, Länsstyrelserna och Skandulv
Karta ritad av: Vilskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Invandrad varg 2007

Beställ publikation

 

 

 

Invandrad varg återupptäckt i Gävleborg

Pressmeddelande om den så kallade Pessinkivargen, som invandrat från Ryssland/Finland.

Publikationstyp: Pressmeddelande, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter, Skandulv och Länsstyrelserna
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Invandrad varg återupptäckt i Gävleborg

Beställ publikation

 

 

 

Inventering av järv 2017

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 3:2017

Publikationstyp: Rapport, 34 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Rovdata
Redaktörer: Ann Eklund och Mari Tovmo
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Inventering av järv 2017

Beställ publikation

 

Inventering av järv 2016

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 3:2016

Publikationstyp: Rapport, 30 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Rovdata
Redaktörer: Henrik Brøseth och Ann Eklund
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):
Inventering av järv 2016

Beställ publikation

 

Inventering av järv 2015

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 3:2015

Publikationstyp: Rapport, 37 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Rovdata
Redaktörer: Henrik Brøseth och Ann Eklund
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Inventering av järv 2015

Beställ publikation

 

Inventering av lodjur 2014

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien (på norska)

Publikationstyp: Rapport, 38 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Rovdata
Redaktörer: Mari Tovmo och Linn Svensson
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Inventering av lodjur 2014

Beställ publikation

 

Inventering av skogsbete och fäboddrift i Sverige

Sammanställning av antalet fäbodbrukare med tamdjur på skogen, rovdjursskador på lösgående tamdjur och vilka förebyggande åtgärder som används.

Publikationstyp: Faktablad, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2002

Ladda hem publikationen (pdf):
Inventering av skogsbete och fäboddrift i Sverige

Beställ publikation

 

 

 
Is the Brown Bear Dangerous?

Broschyr som utifrån aktuell björnforskning försöker svara på frågan om björnen är farlig för människan. Den innehåller en sammanställning av ett större antal björnmöten i Sverige, samt konkreta råd som är bra att känna till vid möten med björn. Engelsk text. (Publikationen finns också i svensk och tysk version: Är björnen farlig? / Ist der Braunbär gefährlich?)

Publikationstyp: Broschyr, 25 sidor.
Utgiven av: Skandinaviska Björnprojektet, i samarbete med Viltskadecenter och Världsnaturfonden WWF.
Författare: Jan Erik Olson, Björkberg.
Publiceringsår: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Is the Brown Bear Dangerous?

Publikationen är slut hos Viltskadecenter
och går tyvärr inte att beställa.

 

 

 

 

 
Ist der Braunbär gefährlich?

Broschyr som utifrån aktuell björnforskning försöker svara på frågan om björnen är farlig för människan. Den innehåller en sammanställning av ett större antal björnmöten i Sverige, samt konkreta råd som är bra att känna till vid möten med björn. Tysk text. (Publikationen finns också i svensk och engelsk version: Är björnen farlig? / Is the brown bear dangerous?)

Publikationstyp: Broschyr, 25 sidor.
Utgiven av: Skandinaviska Björnprojektet, i samarbete med Viltskadecenter och Världsnaturfonden WWF.
Författare: Jan Erik Olson, Björkberg.
Publiceringsår: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Ist der Braunbär gefährlich?

Publikationen är slut hos Viltskadecenter
och går tyvärr inte att beställa.

 

 

 

 
 
Jaktens effekter på vildsvinen

Artikel i Svensk Jakt nr 6/2011.

Publikationstyp: Artikel, 4 sidor.
Utgiven av: Svensk Jakt
Författare: Gunnar Jansson, Madeleine Magnusson, Johan Månsson
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Jaktens effekter på vildsvinen

Beställ publikation

 

 

 
Jakthundar i vargrevir

En jämförelse av jakthundsanvändningen i fem olika vargrevir, samt statistik över vargangrepp på hundar 1999/2000.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Sverker Thoresson.
Publiceringsår: 2001

Ladda hem publikationen (pdf):
Jakthundar i vargrevir

Beställ publikation

 

 

 
JÄRV: Instruktion för insamling av spillning
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 2 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
JÄRV: Instruktion för insamling av spillning

Beställ publikation

 
 

Kalvning i hägn och områdesriktad
jakt på björn som åtgärder för att
minska björnars predation på ren

– Redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817

Publikationstyp: Rapport, 66 sidor.
Rapport från Viltskadecenter 2017-7
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Jens Frank, Ole-Gunnar Støen, Peter Segerström, m fl
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Kalvning i hägn och områdesriktad
jakt på björn som åtgärder för att
minska björnars predation på ren

Beställ publikation

 

Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor.
Rapport från Viltskadecenter 2018-3
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Linn Svensson
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):

Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?

Beställ publikation

 

 

 
 

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern

Rapport som sammanfattar resultatet av en enkätundersökning, vars syfte var att samla information om hur lantbrukare i Tåkernbygden ser på de problem med skador på odlade grödor som gäss och tranor ibland orsakar.

Publikationstyp: Rapport, 10 sidor.
Utgiven av: Länsstyrelsen Östergötland (projektledare: Karl-Martin Axelsson)
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern

Beställ publikation

 

 

 


Large grazing birds and agriculture
Predicting
field use of common
cranes and implications for crop damage prevention

Publikationstyp: Artikel, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Lovisa Nilsson, m fl
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):
Large-grazing-birds-and-agriculture-Nilsson-et-al-2016

Beställ publikation

 

Licensjakt varg 2011.
DNA-analyser och inventeringsdata.

På begäran av Naturvårdsverket har Viltskadecenter sammanställt en rapport över de vargar som fälldes under licensjakten 2011. Sammanställningen avser genetiska data samt information om social status.

Publikationstyp: Rapport, 14
sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson och Mikael Åkesson
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Licensjakt varg 2011.
DNA-analyser och inventeringsdata.


Beställ publikation

 

 

 
LODJUR: Avståndskriterier
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 12 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Avståndskriterier

Beställ publikation

 
LODJUR: Instruktion för att
fastställa antal föryngringar
(familjegrupper)

Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 4 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Instruktion för att
fastställa antal föryngringar
(familjegrupper)

Beställ publikation

 
LODJUR: Instruktion för fastställande av föryngring
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 8 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Instruktion för fastställande av föryngring

Beställ publikation

 
LODJUR: Instruktion för regelbunden
eller tillfällig förekomst

Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 2 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Instruktion för regelbunden
eller tillfällig förekomst

Beställ publikation

 
LODJUR: Områdesinventering
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 6 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Områdesinventering

Beställ publikation

 
LODJUR: Rullande inventering
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 4 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Rullande inventering

Beställ publikation

 
LODJUR: Snoking
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 4 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Snoking

Beställ publikation

 
LODJUR: Särskiljning och gruppering i fält
Detta är ett av flera dokument för styrning av och vägledning kring inventeringar av stora rovdjur i Sverige och Norge.
Ingår i projektserien Inventeringsmetodik för stora rovdjur.

Publikationstyp: Broschyr, 6 sidor.
Utgiven av: Rovdata och Naturvårdsverket

Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
LODJUR: Särskiljning och gruppering i fält

Beställ publikation

 

Lodjursstammen i Sverige 1994–2004

Denna rapport innehåller en utvärdering av de lodjursinventeringar som gjorts (och den metod som då använts) åren 1994 till 2004, samt en redogörelse för lodjursstammens utveckling under samma tidsperiod. (Appendix till publikationen; se nedan.)

Publikationstyp: Rapport, 60 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter/Grimsö forskningsstation
Författare: Henrik Andrén och Olof Liberg
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Lodjursstammen i Sverige 1994-2004

Beställ publikation

 

 

 

Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 - Appendix

Appendix till rapporten "Lodjursstammen i Sverige 1994-2004" (se ovan).

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter/Grimsö forskningsstation
Författare: Henrik Andrén och Olof Liberg
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 - Appendix

Beställ publikation

 

 

 

Människors inställningar
till åtgärder för att
minska antalet möten
med björn och varg

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Maria Johansson, Anders Flykt, Ann Eklund
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Människors inställningar
till åtgärder för att
minska antalet möten
med björn och varg

Beställ publikation

 
 

Nationell tranräkning 2005 - resultat och kommentarer

Resultat från 2005 års nationella räkning av hur många tranor som finns i Sverige i mitten av september.

Publikationstyp: Faktablad, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Nationell tranräkning 2005 - resultat och kommentarer

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 2/2014 VILT&TAMT

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.
Publikationstyp: Nyhetsbrev, 7 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2014 VILT&TAMT

Beställ publikation

 

Nyhetsbrev nr 1/2014 VILT&TAMT

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.
Publikationstyp: Nyhetsbrev, 10 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2014 VILT&TAMT

Beställ publikation

 

Nyhetsbrev nr 1/2013 VILT&TAMT

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.
Publikationstyp: Nyhetsbrev, 7 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2013 VILT&TAMT

Beställ publikation

 

Nyhetsbrev nr 2/2012

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.
Publikationstyp: Nyhetsbrev, 7 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2012

Beställ publikation

 


 

Nyhetsbrev nr 1/2012

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 5 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2012

Beställ publikation

 

 

Nyhetsbrev nr 3/2011

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 3/2011

Beställ publikation

 

 

   

Nyhetsbrev nr 2/2011

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 5 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2011

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 1/2011

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 5 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2011

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 4/2010

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 5 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 4/2010

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 3/2010

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 8 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 3/2010

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 2/2010

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2010

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 1/2010

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 5 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2010

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 2/2008

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2008

Beställ publikation

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 1/2008

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 7 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2008

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 4/2007

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 4/2007

Beställ publikation

 

 

   

Nyhetsbrev nr 3/2007

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 3/2007

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 2/2007

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2007

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 1/2007

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2007

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 4/2006

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 4/2006

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 3/2006

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 5 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 3/2006

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 2/2006

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 2/2006

Beställ publikation

 

 

 

Nyhetsbrev nr 1/2006

Nyhetsbrev med information om Viltskadecenters verksamhet.

Publikationstyp: Nyhetsbrev, 6 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Nyhetsbrev 1/2006

Beställ publikation

 

 

 

Nära vargar

Rekommendationer för hantering av situationer med
vargar nära bostadshus eller människor

Publikationstyp: Rapport, 32 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Jens Frank
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):
Nära vargar - Rekommendationer för hantering av situationer med
vargar nära bostadshus eller människor

Beställ publikation

 
 
Om du möter en björn

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med björn och för att undvika oönskade björnmöten. (Publikationen finns också i engelsk, tysk och thailändsk version: If you encounter a bear / Wenn Sie einem Bären begegnen / ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Skandinaviska Björnprojektet.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Om du möter en björn

Beställ publikation

 

 

 

Om du möter varg

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med varg och för att undvika oönskade vargmöten. (Publikationen finns också i engelsk och tysk version: If you encounter a wolf / Wenn Sie einem Wolf begegnen)

Publikationstyp: Broschyr/folder
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
Om du möter varg
Om du möter varg (tryck)

Beställ publikation

 

Om du möter en varg

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med varg och för att undvika oönskade vargmöten. (Publikationen finns också i engelsk och tysk version: If you encounter a wolf / Wenn Sie einem Wolf begegnen)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Om du möter en varg

Beställ publikation

 

 

 
Outdoor life in bear areas

Råd och tips till vandrare, jägare, bärplockare och andra som rör sig i områden med björn. Engelsk text.(Publikationen finns också i svensk och tysk version: Friluftsliv i björnområden / Outdoor-leben in Bärengebieten)

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter i samarbete med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) och Bioforsk.
Författare: (Produktionsansvariga?) Maria Levin, Jens Karlsson, Scott Brainerd, Martin Smith, John Linnell.
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf)
Outdoor life in bear areas

Beställ publikation

 

 

 
Outdoor-leben in Bärengebieten

Råd och tips till vandrare, jägare, bärplockare och andra som rör sig i områden med björn. Tysk text. (Publikationen finns också i svensk och engelsk version: Friluftsliv i björnområden / Outdoor life in bear areas)

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter i samarbete med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) och Bioforsk.
Författare: (Produktionsansvariga?) Maria Levin, Jens Karlsson, Scott Brainerd, Martin Smith, John Linnell.
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf)
Outdoor-leben in Bärengebieten

Beställ publikation

 

 

 
 

Population and management models for the Swedish wild boar

Examensarbete om populations- och förvaltningsmodeller för Sveriges vildsvin (Sus scrofa)

Publikationstyp:
Examensarbete, 26 sidor.
Utgiven av: Grimsö, SLU
Författare:
Madeleine Magnusson
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Population and management models for the Swedish wild boar

Beställ publikation

 

Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring - development of a new method

Rapport till Naturvårdsverket från Skandulv

Publikationstyp:
Rapport, 34 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare:
Guillaume Chapron, Camille Wikenros, m fl
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring - development of a new method

Beställ publikation

 
Preventing damage caused by wildlife - using different kinds of fencing

Kortfattad information om gällande lagstiftning, två olika varianter av stängsel mot rovdjur, tips inför stängsling och val av aggregat samt kostnadsberäkningar. Här finns även kontakter till ett urval av stängseltillverkare. Engelsk text. (Publikationen finns också i svensk version: Att förebygga rovviltskador med olika typer av stängsel)

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Preventing damage caused by wildlife - using different kinds of fencing

Beställ publikation

 

 

 

 

 

 
Radiosändare på tamdjur på fritt fäbod- och skogsbete

Slutrapport från ett projekt genomfört vars syfte var att undersöka om sändarutrustning kan minska och förebygga tamdjursförluster till rovdjur, eller på annat sätt hjälpa fäbodbrukare som bedriver traditionellt fäbodbruk i rovdjursområden.

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson, Jens Karlsson, Maria Levin, Inga Ängsteg.
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Radiosändare på tamdjur på fritt fäbod- och skogsbete

Beställ publikation

 

 

 
Rapport från skrämselförsök av varg i Ed-reviret

Rapporten beskriver resultatet av ett skrämselförsök i vargreviret mellan Dals-Ed och Halden. Syftet med försöket var att få en sändarförsedd varg att uppvisa ett skyggare beteende gentemot människor och bebyggelse.

Publikationstyp: Rapport, 3 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2002

Ladda hem publikationen (pdf):
Rapport från skrämselförsök av varg i Ed-reviret

Beställ publikation

 

 

 
Redogörelse för dokumentation av anmäld vargincident i Dalarna 2008-02-26

Rapport om Viltskadecenters dokumentation av en vargincident i Dalarna.

Publikationstyp: Rapport, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Redogörelse för dokumentation av anmäld vargincident i Dalarna 2008-02-26

Beställ publikation

 

 

 

Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna hundar

Publikationstyp: Infoblad, 1 sida.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna hundar

Beställ publikation

 
 

Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur

Viltskadecenters rekommendationer om ersättningar för rovdjursangripna tamdjur.

Publikationstyp: Infoblad, 2 s.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur

Beställ publikation

 
 
Remiss den 5 november 2008, angående ansökan om ersättning för sekundära skador i samband med rovdjursrivna tamdjur

Publikationstyp: Yttrande, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Inga Ängsteg
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Remiss den 5 november 2008, angående ansökan om ersättning för sekundära skador i samband med rovdjursrivna tamdjur

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från den nationella traninventeringen 2006

Resultat från 2006 års nationella räkning av hur många tranor som finns i Sverige i mitten av september.

Publikationstyp: Faktablad, 2 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från den nationella traninventeringen 2006

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005

Resultat från de årliga inventeringarna av björnens numerär och utbredning i Sverige (sammanställning från Rovdjursforum).

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige vintern 2012/2013

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av järv

Publikationstyp: Rapport, 15 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Ann Eklund
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige vintern 2012/2013

Beställ publikation

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 15 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Danell
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012

Beställ publikation

 

   
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 15 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Danell
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011

Beställ publikation

 

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson och Anna Danell
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Eva Hedmark
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2006

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2006

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2005

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 9 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2005

Beställ publikation

 

 

 

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2004

Resultat från de årliga inventeringarna av järvens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2004

Beställ publikation

 

 

 

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Lovisa Nilsson, Michael Schneider, Maria Levin
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017

 

Beställ publikation

 

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin, Michael Schneider
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

 

Beställ publikation

 

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin, Michael Schneider
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015

 

Beställ publikation

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin, Michael Schneider
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014

Beställ publikation

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Beställ publikation

 
Resultat från inventeringar av kungsörn
i Sverige 2012

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Danell
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012

Beställ publikation

 
Resultat från inventeringar av kungsörn
i Sverige 2011

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Danell
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn
i Sverige 2010

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 10 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin och Anna Danell
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 9 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 7 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2007

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2007

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2006

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2006

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004

Resultat från de årliga inventeringarna av kungsörnens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004

Beställ publikation

 

 

   

Resultat från inventering av lodjur 2016

Publikationstyp: Rapport, 36 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU och Rovdata, NINA
Publiceringsår: 2016

Till publikationen (i NINAs databas):

Inventering av lodjur 2016

Beställ publikation

 

Resultat från inventering av lodjur 2015

Sammanställning av resultaten av inventeringar av lodjur i Sverige och Norge 2015.

Publikationstyp: Rapport, 48 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU och Rovdata, NINA
Publiceringsår: 2015

Till publikationen:

Inventering av lodjur 2015

Beställ publikation

 

Resultat från inventering av lodjur i Skandinavien 2014

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 38 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter och Rovdata
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):

Resultat från inventering av lodjur 2014

Beställ publikation

 
 

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 22 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Andreas Zetterberg och Linn Svensson
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

Beställ publikation

 
Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2012/2013


Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Andreas Zetterberg
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/13

Beställ publikation

Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2011/2012

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Andreas Zetterberg, Linn Svensson
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/12

Beställ publikation

 

   
Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2010/2011

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 17 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Danell, Linn Svensson
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/11

Beställ publikation

 

 

 
Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2009/2010

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson, Eva Hedmark
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10

Beställ publikation

 

 

 

 

 
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige
vintern 2008/2009

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 2008/09


Beställ publikation

 

 

 

 
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/2004

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/04

Beställ publikation

 

 

 
Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

- åtgärder, ersättningar och bidrag

Publikationstyp: Rapport, 66 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter och Naturvårdsverket
Författare: Johan Månsson, Per Risberg, Inga Ängsteg, Ulrika Hagbarth
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet - åtgärder, ersättningar och bidrag

Beställ publikation

 

Rovdjur och hundar

Här beskrivs vad vi vet om rovdjursskador på hundar och vad enskilda hundägare, men även myndigheter, kan göra för att minska risken för angrepp. Eftersom de flesta hundar som skadas eller dödas av rovdjur är jakthundar, behandlas jakthundar mer utförligt än rena sällskapshundar.

Publikationstyp: Broschyr, 44 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Rovdjur och hundar

Publikationen är slut hos Viltskadecenter
och går tyvärr inte att beställa.

 

 

 
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor

Här redovisas utvecklingen av angrepp på tamdjur och hundar under perioden 1997-2005. Rapporten behandlar också människors rädsla för närgångna rovdjur och hur dessa problem kan förebyggas. Här ges också en kortfattad översikt över olika åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur och hundar.

Publikationstyp: Rapport, 74 sidor.
(PM till rovdjursutredningen 2007)
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Linn Svensson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg, Örjan Johansson.
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor

Beställ publikation

 

 

 

Rovdjurens spår

En enkel spårstämpelguide för fältbruk. Innehåller spårstämplar av varg, lodjur, björn, järv, hund, utter, räv och hare i naturlig storlek. Alla sidor i tjockt slittåligt plastmaterial, spiralinbunden.

Publikationstyp: Broschyr/folder, 32 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Rovdjurens spår

Beställ publikation
Pris: 150 kr plus porto

 

 

 

Rädslan för vargen - en tvärvetenskaplig utredning

En sammanfattning av vad som finns dokumenterat om vargangrepp på människor från Nordamerika och Europa under de senaste två århundradena. Rapporten handlar också om faktorer som orsakar och påverkar människors rädsla för vargen.

Publikationstyp: Rapport, 146 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter och Stiftelsen för Naturforskning og Kulturminne, Norge.
Författare: John D.C. Linell och Tore Bjerke
Publiceringsår: 2003

Ladda hem publikationen (pdf):
Rädslan för vargen - en tvärvetenskaplig utredning

 

 

 
 

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2017

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Mikael Åkesson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf): Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2017

 

Beställ publikation

 

 

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Mikael Åkesson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016

Beställ publikation

   
 

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2015

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Mikael Åkesson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2015

Beställ publikation

 

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2014

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av:
Grimsö Forskningsstation, SLU
Författare: Mikael Åkesson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2014

Beställ publikation

 

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2013

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av: Grimsö Forskningsstation, SLU
Författare: Mikael Åkesson, Eva Hedmark, Olof Liberg, Linn Svensson
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2013

Beställ publikation

Högupplöst bild av den skandinaviska vargstammens släktträd 2013
 

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2012

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargstammen

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Grimsö Forskningsstation
Författare: Mikael Åkesson, Eva Hedmark, Olof Liberg, Linn Svensson
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2012

Beställ publikation

Högupplöst bild av s 4 (den skandinaviska vargstammens släktträd 2012)
   
 

Skador av vildsvin: omfattning och fördelning
i ett mellansvenskt jordbrukslandskap

En sammanfattning av en studie från 2010. I studien uppskattas skördeförlust och fördelning av skador i spannmålsfält inom ett område med tät vildsvinsstam.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Johan Månsson, Gunnar Jansson, Sofie Lindblom och Maria Levin.
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap

Beställ publikation

 

 

 

 

Skador på odlad gröda orsakade av tranor – när, hur och varför?

En sammanfattande redogörelse för de skador som tranor kan orsaka på odlad gröda.

Publikationstyp: Rapport, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Skador på odlad gröda orsakade av tranor – när, hur och varför?

Beställ publikation

 

 

 

 
Skogsarbete i björnområden - affisch

Enkla och handfasta saker att tänka på vid skogsarbete i björnområden. Affischen kan sättas upp i t.ex. rastkojor. Mer utförlig information finns i
faktabladet Skogsarbete i björnområden.


Publikationstyp: Affisch, 1 sida.
Utgiven av: Viltskadecenter.
Författare: Viltskadecenter i samarbete med bland annat skyddsombud, arbetsmiljöverket och skogliga entreprenörer.
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf)
Skogsarbete i björnområden - affisch

Beställ publikation

 

 

Skogsarbete i björnområden - faktablad

Enkla och handfasta saker att tänka på vid skogsarbete i björnområden. Råden presenteras i en något förkortad form på affischen Skogsarbete i björnområden.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter.
Författare: Viltskadecenter i samarbete med bland annat skyddsombud, arbetsmiljöverket och skogliga entreprenörer.
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf)
Skogsarbete i björnområden - faktablad

Beställ publikation

 

 

Skrämselanordningar

Information om skrämselåtgärder som kan förebygga viltskador på gröda.

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter.
Författare: Informationen är hämtad från Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.
Publiceringsår: Uppdaterad 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Skrämselanordningar

Beställ publikation

 

 

 

Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008

Resultat från de årliga inventeringarna av järvförekomst och föryngringar i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Mona HansErs m.fl., Kartillustratör: Peter Jaxgård
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008

Beställ publikation

 

 

 

   
 

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/2008

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson, Kartillustratör: Peter Jaxgård
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08

Beställ publikation

 

 

 

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/2007

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07

Beställ publikation

 

 

 

 

 
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06

Beställ publikation

 

 

 

Sommarstranornas beteende vid Kvismaren

En rapport från Viltskadecenters studie av beteendet hos så kallade sommartranor. Studien gav mycket ny information som kan användas till att förebygga de stora skador som tranorna ibland orsakar.

Publikationstyp: Rapport (artikel), 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter och Kvismare Fågelstation (artikeln är publicerad i Fåglar i Kvismaren 24:13-18).
Författare: Mikael Hake och Paola de Keizer.
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Sommartranornas beteende vid Kvismaren

Beställ publikation

 

 

 

Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och
Värmlands län 2017

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Maria Levin
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):

Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och
Värmlands län 2017

 

 

Beställ publikation

 

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Maria Levin
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016

 

Beställ publikation

 

Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Publikationstyp: Rapport, 20 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, SLU
Författare: Maria Levin
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Beställ publikation

 

Sporing av bjørn

En empirisk studie av eftersökekipage på björn somrarna 2007 och 2008.

Publikationstyp: Rapport, 33 sidor.
Utgiven av: Skandinaviska björnprojektet, på uppdrag av Viltskadecenter och Statens naturoppsyn.
Författare: Silje Vang, Andreas Zedrosser, Jon Swenson och Sven Brunberg.
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Sporing av bjørn

Beställ publikation

 

 

 

Spår och spårning av stora rovdjur

Denna bok är en guide i konsten att tolka spår efter
de fyra stora rovdjuren varg, lodjur, järv och björn.
Kunskap om rovdjursstammarnas antal, utbredning
och utveckling är av grundläggande betydelse för en
trovärdig rovdjursförvaltning. Materialets huvudsyfte
är att fungera som handledning åt länsstyrelsens
personal vid rovdjursinventeringar vintertid på spårsnö, men envar som är intresserad av att spåra stora rovdjur kommer att finna boken mycket användbar.

Publikationstyp: Bok, 336 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Åke Aronson
Publiceringsår: 2011

Beställ publikation
Pris: 300 kr + porto

 

 

 

Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden

Examensarbete om faktorer som styr sångsvanens val av rast- och födosöksplatser.

Publikationstyp: Examensarbete, 26 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Louise Hämäläinen
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden

Beställ publikation

 

 

 

Stängsel för att förebygga skador från rovdjur

Information om stängsel som kan minska risken för rovdjursangrepp på tamdjur.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur

Beställ publikation

 

 

 

Stängsling mot stora rovdjur

Den här fälthandboken är en praktisk handledning i stängsling. Boken vänder sig främst till dig som har får i områden med stora rovdjur. I boken beskriver vi hur man med någorlunda rimliga arbetsinsatser
kan bygga stängsel med långa livslängder till skäliga priser.

Publikationstyp: Bok, 130 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Inga Ängsteg, Roland Ängsteg, Maria Levin, Jens Karlsson, Ann Eklund och Anders Råsberg
Publiceringsår: 2014

Läs boken direkt på webben.
Ladda hem som pdf (8,9 MB).

Beställ boken gratis!

 

Stängsling mot vatten

Risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. I det här faktabladet redovisar vi åtgärder som testats i varierande, men begränsad omfattning.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Jens Frank
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikation:
Stängsling mot vatten (pdf)

Beställ publikation

 

Sångsvanens rastperiod och val
av jordbruksmark vid sjön Tysslingen

Sammanfattning av Viltskadecenters studie av sångsvanars rastmönster och val av åkrar vid rastplatserna.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Louise Hämäläinen, Johan Månsson och Maria Levin.
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Sångsvanens rastperiod och val av jordbruksmark vid sjön Tysslingen

Beställ publikation

 

 

 

Sårskador hos häst

Information om hur sårskador hos häst kan se ut och orsakas av.

Publikationstyp: Broschyr, 16 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2003

Ladda hem publikationen (pdf):
Sårskador hos häst

Beställ publikation

 

 

 
Söker vargar upp drivande hundar?

Kortfattad redovisning av resultat från hundskallsförsök på varg under vintern 2001/02. Syftet var att ta reda på om vargar söker upp hundar som skäller, exempelvis under jakt.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Söker vargar upp drivande hundar?

Beställ publikation

 

 

 
 
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?

Den här broschyren är skriven för tamdjursägare. Den innehåller enkel och konkret information om vad som gäller då tamdjur angrips av björn, varg, lo eller kungsörn. Den ger också råd om hur skadorna kan förebyggas.

Publikationstyp: Broschyr/folder, 44 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2010 (fjärde upplagan)

Ladda hem publikationen (pdf):
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?

Beställ publikation

 

 

 

Tamdjursstängsel och lodjur - försök i djurparker

Redovisning av resultat från stängslingsförsök i djurparker med lodjur.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Tamdjursstängsel och lodjur - försök i djurparker

Beställ publikation

 

 

 

Territory size and habitat preference of the Eurasian crane (Grus grus L.) during late breeding season in South Central Sweden

Examensarbete om tranors habitatval och -storlek.

Publikationstyp: Examensarbete, 22 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Monica Pettersson
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Territory size and habitat preference of the Eurasian crane (Grus grus L.) during late breeding season in South Central Sweden

Beställ publikation

 

 

 

Tranor vid Kvismaren – antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyggande åtgärder

Rapport från ett utvecklingsprojekt som Viltskadecenter genomförde 1996-1998, med primärt syfte att kartlägga de skador som tranor orsakade på gröda i området kring sjön Kvismaren, Örebro län.

Publikationstyp: Rapport, 32 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Petter Kjellander, Mikael Hake, Inga Ahlqvist, Erik Sjöstedt, Maria Levin.
Publiceringsår: 2002

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranor vid Kvismaren – antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyggande åtgärder

Beställ publikation

 

 

 

Tranorna vid Kvismaren – varifrån kommer de och hur rör de sig i området?

Rapport från Viltskadecenters projekt vid sjön Kvismaren, i Örebro län, där bland annat tranors antalsvariationer och rörelsemönster har studerats.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake & Camilla Wikenros
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranorna vid Kvismaren – varifrån kommer de och hur rör de sig i området?

Beställ publikation

 

 

 

Tranorna vid Kvismaren – vart tar de vägen sedan?

Rapport från Viltskadecenters projekt vid sjön Kvismaren, i Örebro län, där bland annat fåglarnas rörelsemönster över större områden har studerats.

Publikationstyp: Rapport, 5 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake, Ragnar Edberg & Paola de Keizer.
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranorna vid Kvismaren – vart tar de vägen sedan?

Beställ publikation

 

 

 
Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbrukslandskapet - samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda

I detta faktablad redovisas resultaten från studier som gjorts med syfte att minska de skador som tranor kan orsaka på gröda.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2002

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbrukslandskapet - samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda

Beställ publikation

 

 

 
Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: undersökningar vid Kvismaren 2002

Redovisning av resultat från Tranprojektet i Kvismareområdet 2002.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake
Publiceringsår: 2002

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: undersökningar vid Kvismaren 2002

Beställ publikation

 

 

 
Tranprojektet på Viltskadecenter

Redovisning av den verksamhet som bedrivits inom tranprojektet på Viltskadecenter, inklusive de resultat från studier som gjorts under 2002.

Publikationstyp: Rapport, 28 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Mikael Hake
Publiceringsår: 2003

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranprojektet på Viltskadecenter

Beställ publikation

 

 

 
Tranräkningen i Sverige 2010
- och de senaste årens trender

Sammanfattaning av resultatet från den nationella tranräkningen utförd i september 2010.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Johan Månsson, Lovisa Nilsson, Leif Nilsson, Mikael Hake och Maria Levin.
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Tranräkningen i Sverige 2010
- och de senaste årens trender

Beställ publikation

 

 

 
 

Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2010/2011

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 64 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Rovdata (Norge) samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson, Mikael Åkesson, Øystein Flagstad, Olof Liberg och Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2010/2011

Beställ publikation

 

Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2009-2010 (endast på norska)

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 60 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson, Øystein Flagstad, Eva Hedmark, Olof Liberg
og Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2009-2010

 

Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2008/2009

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 54 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson.
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2008/2009

Beställ publikation

 

 

 

Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2006/2007

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 52 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Linn Svensson, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2006/2007

Beställ publikation

 

 

 
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2005/2006

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 46 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Linn Svensson, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2005/2006

Beställ publikation

 

 

 
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2004/2005

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 49 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2004/2005

Beställ publikation

 

 

 

Ulv i Skandinavia -Statusrapport for vinteren 2003/2004

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 43 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Håkan Sand, Thomas H. Strømseth, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2003/2004

Beställ publikation

 

 

 
Ulv i Skandinavia -Statusrapport for vinteren 2002/2003

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 34 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Finland).
Författare: Petter Wabakken, Åke Aronson, Håkan Sand, Håvard Rønning, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2002/2003

Beställ publikation

 

 

 
 
Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar?

Faktabladet är en sammanfattning av texten ”Förlust av alfaindivider i en vargflock – effekter på flock-dynamik och reproduktion”, som finns i rapporten ”Varg – Beståndsdynamik, livskraft och effekter av uttag” (NINA Fagrapport 61: 89ss.)

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Ursprunglig text är skriven av S.M. Brainerd, O. Liberg, H.C. Pedersen, H. Sand, P. Wabakken, N. E. Eide. Texten är sammanfattad av Viltskadecenter.
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar?

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Skandinavien vintern 2017–2018

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien

Publikationstyp: Rapport, 56 sidor.
Utgivare: Rovdata och Viltskadecenter, SLU
Redaktion:
Petter Wabakken, Linn Svensson, Erling Maartmann,
Mikael Åkesson och Øystein Flagstad
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (permanent länk):
Varg i Skandinavien vintern 2017–2018

Beställ publikation

 

Varg i Skandinavien vintern 2016-2017

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien

Publikationstyp: Rapport, 50 sidor.
Utgivare: Viltskadecenter, SLU
Redaktion:
Linn Svensson, Petter Wabakken, Erling Maartmann,
Mikael Åkesson och Øystein Flagstad
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (permanent länk):
Varg i Skandinavien vintern 2016-2017

Beställ publikation

 

Varg i Skandinavien vintern 2015-2016

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien

Publikationstyp: Rapport, 50 sidor.
Utgivare: Viltskadecenter, SLU
Redaktion:
Petter Wabakken, Linn Svensson, Erling Maartmann,
Mikael Åkesson och Øystein Flagstad
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (permanent länk):
Varg i Skandinavien vintern 2015-2016

Beställ publikation

 

Varg i Skandinavien vintern 2014-15

Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 52 sidor.
Utgivare: Viltskadecenter, SLU
Redaktion: Linn Svensson, Petter Wabakken, Erling Maartmann,
Mikael Åkesson och Øystein Flagstad
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (permanent länk):
Varg i Skandinavien vintern 2014-15

Beställ publikation

 

Varg i Skandinavien och Finland
Slutrapport från inventeringar av varg vintern 2013-2014

Publikationstyp: Rapport, 41 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), Viltskadecenter (SLU, Sverige).
Författare:
Linn Svensson, Petter Wabakken, Ilpo Kojola, Erling Maartmann, Thomas H. Strømseth, Mikael Åkesson, Øystein Flagstad.
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien och Finland 2013-2014

Beställ publikation

 

Varg i Skandinavien och Finland 2012-2013 Svensk rapport

Slutrapport från inventeringar av varg vintern 2012-2013

Publikationstyp: Rapport, 34 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), Viltskadecenter (SLU, Sverige).
Författare:
Linn Svensson, Petter Wabakken, Ilpo Kojola, Erling Maartmann, Thomas H. Strømseth, Mikael Åkesson, Øystein Flagstad och Andreas Zetterberg.
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2012-2013

Beställ publikation

 

Varg i Skandinavien och Finland - Statusrapport för vintern 2011/2012

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär utbredning i Skandinavien och Finland.

Publikationstyp: Rapport, 51 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Linn Svensson, Petter Wabakken, Ilpo Kojola, Erling Maartmann, Thomas H. Strømseth, Mikael Åkesson,
Øystein Flagstad och Andreas Zetterberg.
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2011/12

Beställ publikation

 

 

Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2007/2008

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 54 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Skandinaviska vargprojektet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Åke Aronson, Petter Wabakken, Linn Svensson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann och Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2007/08

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2006/2007

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 52 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Åke Aronson, Petter Wabakken, Linn Svensson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand och Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2006/07

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2001/2002

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 41 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2003

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2001/2002

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2000/2001

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 70 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2000

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 2000/2001

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 1999/2000

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 70 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 2000

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 1999-2000

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Skandinavien - Statusrapport för vintern 1998/1999

Resultat från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Skandinavien.

Publikationstyp: Rapport, 40 sidor.
Utgiven av: Högskolan i Hedmark (Norge), i samarbete med Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu (Finland).
Författare: Åke Aronson, Petter Wabakken, Håkan Sand, Ole Knut Steinset, Ilpo Kojola.
Publiceringsår: 1999

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1998/1999

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Sverige vintern 2008/2009
- slutgiltig statusrapport

Resultat från länsstyrelsernas årliga inventeringar av vargens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 25 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Åke Aronsson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Sverige vintern 2008/2009 - slutgiltig statusrapport

Beställ publikation

 

 

 

 

Varg i Sverige vintern 2007/2008

Resultat från länsstyrelsernas årliga inventeringar av vargens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 30 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Åke Aronsson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Sverige vintern 2007/2008

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Sverige - Statusrapport för vintern 2006/2007

Resultat från länsstyrelsernas årliga inventeringar av vargens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Åke Aronsson, Linn Svensson
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Sverige - Statusrapport för vintern 2006/2007

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Sverige vintern 2005/2006

Resultat från länsstyrelsernas årliga inventeringar av vargens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Sverige vintern 2005/2006

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Sverige vintern 2004/2005

Resultat från länsstyrelsernas årliga inventeringar av vargens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 11 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Sverige vintern 2004/2005

Beställ publikation

 

 

 

Varg i Sverige - Sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/2005

Sammanfattning av resultaten från de årliga inventeringarna av vargens numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Faktablad, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Varg i Sverige - sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/2005

 

 

 

Var söker gässen föda vid Tåkern?

Sammanfattning av resultaten från en studie av födosöksbeteende hos gäss. Målsättningen var att kunskapen från studien ska kunna användas till att minska de skador som gäss kan orsaka på gröda.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Länsstyrelsen i Östergötland
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Var söker gässen föda vid Tåkern?

Beställ publikation

 

Verksamhetsplan för Viltskadecenter 2007

Publikationstyp: Rapport, 28 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Verksamhetsplan för Viltskadecenter 2007

 

 

 

 

Vilka stängsel är bäst mot varg?

Efter tio års dokumentation utvärderas här hur bra olika stängseltyper fungerar för att stänga vargar ute.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter
Författare: Jens Karlsson, Linn Svensson och Maria Levin.
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Vilka stängsel är bäst mot varg?

 

 

 

Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel

Faktablad som sammanfattar resultatet från ett försök att förebygga skador som gäss och tranor orsakar på gröda vid sjön Tåkern i Östergötland.

Publikationstyp: Faktablad, 4 sidor.
Utgivet av: Viltskadecenter och Länsstyrelsen i Östergötland
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel

 

 

 

Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel

Rapport om de förebyggande insatser som år 2005 gjordes kring sjön Tåkern, Östergötland, för att minska problemen med de skador som gäss och tranor orsakar på odlade grödor under födosök.

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter och Länsstyrelsen i Östergötland.
Författare: Karl-Martin Axelsson, Länsstyrelsen Östergötland, i samarbete med Viltskadecenter.
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadebarometern 2009

Viltskadecenters årliga prognos för utvecklingen av rovdjursskador på tamdjur (får och nöt) under den kommande treårsperioden.

Publikationstyp: Broschyr/folder, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadebarometern 2009

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadebarometern 2008

Viltskadecenters årliga prognos för utvecklingen av rovdjursskador på tamdjur (får och nöt) under den kommande treårsperioden.

Publikationstyp: Broschyr/folder, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadebarometern 2008

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadecenter

Informationsfolder om Viltskadecenter. (Publikationen finns också på engelska: Wildlife Damage Centre)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 6 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadecenter

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2017

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 24 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2018

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2017

Beställ publikation

 

Viltskadestatistik 2016

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 23 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2017

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2016

 

Beställ publikation

 

Viltskadestatistik 2015

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 25 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2016

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2015

Beställ publikation

 

Viltskadestatistik 2014

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 26 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2014

Beställ publikation

 

Viltskadestatistik 2013

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 26 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2013

Beställ publikation

 

Viltskadestatistik 2012

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 28 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2012

Beställ publikation

 

Viltskadestatistik 2011

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 26 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2011

Beställ publikation

 

 

Viltskadestatistik 2010

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 22 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2010

Beställ publikation

 

 

   

Viltskadestatistik 2009

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 26 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Maria Levin, Jens Karlsson, Johan Månsson, Peter Jaxgård.
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2009

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2008

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 30 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2008

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2007

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 28 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2007 (version 1.1.)

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2006

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 28 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2006

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2005

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 25 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2005

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2004

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 26 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2004

Beställ publikation

 

 

 

Viltskadestatistik 2003

Årlig sammanställning av de skador som stora rovdjur och fåglar orsakar på tamdjur och gröda i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 32 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Viltskadestatistik 2003

Beställ publikation

 

 

 
 
Wenn Sie einem Bären begegnen

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med björn och för att undvika oönskade björnmöten. Tysk text. (Publikationen finns också i svensk, engelsk och thailändsk version: Om du möter en björn / If you encounter a bear / ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Skandinaviska Björnprojektet.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Wenn Sie einem Bären begegnen

Beställ publikation

 

 

 

Wenn Sie einem Wolf begegnen

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med varg och för att undvika oönskade vargmöten. Tysk text. (Publikationen finns också i svensk och engelsk version: Om du möter en varg /
If you encounter a wolf)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Wenn Sie einem Wolf begegnen

Beställ publikation

 

 

 

Wildlife Damage Centre

Informationsfolder om Viltskadecenter. Engelsk text. (Publikationen finns också på svenska: Viltskadecenter)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2004

Ladda hem publikationen (pdf):
Wildlife Damage Centre

Beställ publikation

 

 

 

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2012

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2012

Beställ publikation

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2011

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2011

Beställ publikation

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2010

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2010

Beställ publikation

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2009

Publikationstyp: Rapport, 20 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2009

Beställ publikation

 

 

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2008

Publikationstyp: Rapport, 20 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2008

Beställ publikation

 

 

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2007

Publikationstyp: Rapport, 14 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2007

Beställ publikation

 

 

 

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2006

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor
Utgivet av: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2006

Beställ publikation

 

 

 

 

 

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur

Publikationstyp: Rapport, 100 sidor
Utgiven av: Jordbruksverket
Publiceringsår: 2015

Ladda hem publikationen (pdf):

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur

Beställ publikation

 

 

Är björnen farlig?

Broschyr som utifrån björnforskningen försöker svara på frågan om björnen är farlig för människan. Den innehåller en sammanställning av ett större antal björnmöten i Sverige, samt konkreta råd som är bra att känna till vid möten med björn. (Publikationen finns också i engelsk och tysk version: Is the brown bear dangerous? / Ist der Braunbär gefährlich?)

Publikationstyp: Broschyr, 25 sidor.
Utgiven av: Björnexperten i Orsa, i samarbete med Skandinaviska Björnprojektet, Viltskadecenter och Världsnaturfonden WWF.
Författare: Jan Erik Olson, Björkberg.
Publiceringsår: 2000

Ladda hem publikationen (pdf):
Är björnen farlig?

Publikationen är slut hos Viltskadecenter
och går tyvärr inte att beställa.

 

 

 

ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี
(Om du möter en björn, skriven på thailändska)

Kortfattad fakta som är bra att känna till både vid möten med björn och för att undvika oönskade björnmöten. Thailändsk text. (Publikationen finns också i svensk, engelsk och tysk version: Om du möter en björn / If you encounter a bear / Wenn Sie einem Bären begegnen)

Publikationstyp: Broschyr/folder, 2 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter, Svenska Jägareförbundet och Skandinaviska Björnprojektet.
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2007

Ladda hem publikationen (pdf):
ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี

Beställ publikation

 


 

 

images/stories/Publikationer/viltskadestatistik-2017-version-1-webb.pdf