STARTSIDAN arrow INVENTERING arrow Lägesrapporter om varginventering
Lägesrapporter om varginventering Utskrift


Varg i Sverige vintern 2013
- 2014

Inventeringen i fält för vintern 2013/2014 avslutades 31 mars.

Slutrapporten, som skrivits tillsammans med Norge, finns nu här.

Kompletterande information om varg:

Revirens geografiska belägenhet vinten 2013/20104

Länsvisa diagram 1998-2014


Varg i Sverige vintern 2014-2015

Länsstyrelsernas inventering startar 1 oktober.

Här visar vi löpande de revir som dokumenteras enligt gällande inventeringsregelverk. Länsstyrelsen inventerar fortlöpande fram till 31 mars varför det i många områden redan nu finns indikationer på vargrevir. Men reviren ska särskiljas från varandra och status ska vara dokumenterad innan vi uppdaterar med reviren på denna karta.

OBS! Även de revir som varit föremål för licensjakt 2015 finns med på kartan då inventeringen ska redovisa alla revir som dokumenterats under inventeringsperioden även om de under senare delen av perioden inte längre finns kvar.

Vilka revir som fällts under licensjakten kommer att redovisas i den skandinaviska inventeringsrapporten som kommer 1 juni.

Löpande uppdatering 9 januari 2015

Löpande uppdatering 13 januari 2015

Löpande uppdatering 10 februari 2015

Löpande uppdatering 19 februari 2015

Löpande uppdatering 4 mars 2015

Löpande rapportering 13 mars 2015