STARTSIDAN arrow PUBLIKATIONER A-Ö arrow Publikationer listade i publikationstyper
Publikationer listade i publikationstyper Utskrift

 

Här hittar du alla Viltskadecenters publikationer, sorterade i publikationstyper.

Skrolla ned på sidan eller gå direkt till önskad publikationstyp genom att klicka
på länkarna:


Faktablad

Rekommendationer

Broschyrer och foldrar
Rapporter
Examensarbeten
Filmer

Affischer
Böcker
Nyhetsbrev

 

 


Faktablad

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp
Arbetsmodell betande fåglar
Att bo i björnområden
Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar
Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt
Att skydda gröda från skador av tranor och gäss
Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?
Biodling i björnområden
Den skandinaviska vargens utseende
Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län
Elstängsel - för att stänga rovdjur ute och hålla tamdjur inne
Fakta om gäss och svanar
Faktorer som påverkar rädsla för varg och björn

Friluftsliv i björnområden, 2018

Friluftsliv i björnområden, 2009
Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss
Försök att spåra björn
Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?
Hjortdjur och skador på gröda
Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?
Hur många tranor finns det i Sverige - och hur kommer antalet att utvecklas i framtiden?
Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en
förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?
Hur rädda är vargar för människor?
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet - och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?
Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?
Intensivpejling av varg - år 1
Inventering av skogsbete och fäboddrift i Sverige
Nationell tranräkning 2005 - resultat och kommentarer
Outdoor life in bear areas
Outdoor-leben in Bärengebieten
Preventing damage caused by wildlife - using different kinds of fencing
Resultat från den nationella traninventeringen 2006
Rädsla för varg och björn - fysiologiska reaktioner och negativa associationer
Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap
Skogsarbete i björnområden - faktablad
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur
Stängsling mot vatten
Sångsvanens rastperiod och val av jordbruksmark vid sjön Tysslingen
Söker vargar upp drivande hundar?
Tamdjursstängsel och lodjur - försök i djurparker
Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbrukslandskapet - samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda
Tranräkningen i Sverige 2010 - och de senaste årens trender
Upplevd rädsla för björn och varg
Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar?
Var söker gässen föda vid Tåkern?
Varg i Sverige - sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/2005
Vilka stängsel är bäst mot varg?
Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel
Åtgärder för att hantera rädsla mot björn och varg

 


Rekommendationer

Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur

 


Broschyrer och foldrar

Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin
Björnskador i bigårdar Rekommendationer från Viltskadecenter
Björnspillning - insamling till DNA-analyser
Boskapsvaktande hundar mot rovdjursangrepp på tamdjur
Checklista stängsel mot stora rovdjur 2016
En liten skrift om adaptiv förvaltning
If you encounter a bear
If you encounter a wolf
Is the Brown Bear Dangerous?
Ist der Braunbär gefährlich?
Om du möter en björn
Om du möter varg (2018)
Om du möter varg (2018, tryck)
Om du möter en varg
Rovdjur och hundar
Rovdjurens spår
Sårskador hos häst
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?
Viltskadecenter
Wenn Sie einem Bären begegnen
Wenn Sie einem Wolf begegnen
Wildlife Damage Centre
Är björnen farlig?
ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี (Om du möter björn på thailändska)

 


Rapporter


Barmarksinventering av varg
Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar
Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie
Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020
Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019
Beskattningsmodell för varg 2018
Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder
Boskapsvaktande hundar i Sverige - Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning
Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar
Den skandinaviska vargen
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012
Den svenska lodjursstammen 2004-2008
Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen
Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren
Fakta för förvaltare: gäss och svanar
Fungerar tranåkrar?
Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg
Första test av elväst från Wolfproof
Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg
Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda
Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012
Grågäss vid Sörfjärden 2011
Grågäss vid Sörfjärden 2010
Habitatval hos tranor, gäss och sångsvanar kring Tåkern
Home ranges and habitat use of young Eurasian cranes Grus grus summering in an agricultural area in south-central Sweden
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet?

Jakthundar i vargrevir
Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren
Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?
Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern
Licensjakt varg 2011. DNA-analyser och inventeringsdata.
Lodjursstammen i Sverige 1994–2004
Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 - Appendix
Nära vargar - Rekommendationer för hantering av situationer med
vargar nära bostadshus eller människor

Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring – development of a new method
Radiosändare på tamdjur på fritt fäbod- och skogsbete
Rapport från skrämselförsök av varg i Ed-reviret
Redogörelse för dokumentation av anmäld vargincident i Dalarna 2008-02-26
Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005
Inventering av järv 2018
Inventering av järv 2017
Inventering av järv 2016
Inventering av järv 2015
Resultat från inventering av järv 2014
Resultat från inventeringar av järv i Sverige vintern 2012/2013
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2004
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004
Inventering av lodjur 2018
Inventering av lodjur 2017
Inventering av lodjur 2016
Resultat från inventering av lodjur 2015
Resultat från
Inventering av lodjur 2014

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/2013
Resultat från inventering av lodjur i Sverige 2011/2012
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/2010
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 08/09
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/2004
Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Rädslan för vargen - en tvärvetenskaplig utredning
Sammanställning av fällda vargar från licensjakten 2015
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2017
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2015
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2014
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2013
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2012
Skador på odlad gröda orsakade av tranor – när, hur och varför?
Skrämselanordningar
Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/2008
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/2007
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/2006
Sommartranornas beteende vid Kvismaren
Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och
Värmlands län 2017

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016
Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015
Sporing av bjørn
Tranor vid Kvismaren – antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyggande åtgärder
Tranorna vid Kvismaren – varifrån kommer de och hur rör de sig i området?
Tranorna vid Kvismaren – vart tar de vägen sedan?
Tranprojektet på Viltskadecenter
Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: undersökningar vid Kvismaren 2002
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2010-2011
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2009/2010
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2008/2009
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2006/2007
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2005/2006
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2004/2005
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2003/2004
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2002/2003

 

Varg i Skandinavien vintern 2017–2018

Varg i Skandinavien vintern 2016–2017

Varg i Skandinavien vintern 2015-2016

Varg i Skandinavien vintern 2014-2015
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2013/2014
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2012/2013
Varg i Skandinavien vintern 2013-2014 prel rapport
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2007/2008
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2006/2007
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2001/2002
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2000/2001
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1999/2000
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1998/99
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2008/2009
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2006/2007
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2005/2006
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2004/2005
Verksamhetsplan för Viltskadecenter 2007
Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel
Viltskadebarometern 2009
Viltskadebarometern 2008

Viltskadestatistik 2017
Viltskadestatistik 201
6
Viltskadestatistik 2015
Viltskadestatistik 201
4
Viltskadestatistik 2013
Viltskadestatistik 2012
Viltskadestatistik 2011
Viltskadestatistik 2010
Viltskadestatistik 2009
Viltskadestatistik 2008
Viltskadestatistik 2007
Viltskadestatistik 2006
Viltskadestatistik 2005
Viltskadestatistik 2004
Viltskadestatistik 2003
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2009
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2008
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2007

Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2006

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur

Examensarbeten

Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields
Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval

Population and management models for the Swedish wild boar
Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden
Territory size and habitat preference of the Eurasian crane (Grus grus L.) during late breeding season in South Central Sweden

 

 

 


Filmer (filmerna spelas lämpligen upp med QuickTime)

Akuta åtgärder
Alla har inte otur
Björnar och renskötsel
Farliga björnsituationer
Hundarbete
Jakthistoria
Leva med björn
Leva med hund i vargområden
Stängsling
Vargrena hundar

Viltskadecenters Youtubekanal finns flera korta filmer om förebyggande åtgärder, inventering och annat!

 

 

 


Affischer

Skogsarbete i björnområden

Björnspillningsinventering

 

 


Böcker

Stängsling mot stora rovdjur
Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar
Spår och spårning av stora rovdjur

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev VILT&TAMT 2/2014
Nyhetsbrev VILT&TAMT 1/2014
Nyhetsbrev VILT&TAMT 1/2013

Nyhetsbrev nr 2/2012
Nyhetsbrev nr 1/2012
Nyhetsbrev nr 3/2011
Nyhetsbrev nr 2/2011
Nyhetsbrev nr 1/2011
Nyhetsbrev nr 4/2010
Nyhetsbrev nr 3/2010
Nyhetsbrev nr 2/2010
Nyhetsbrev nr 1/2010
Nyhetsbrev nr 2/2008
Nyhetsbrev nr 1/2008
Nyhetsbrev nr 4/2007
Nyhetsbrev nr 3/2007
Nyhetsbrev nr 2/2007
Nyhetsbrev nr 1/2007
Nyhetsbrev nr 4/2006
Nyhetsbrev nr 3/2006
Nyhetsbrev nr 2/2006
Nyhetsbrev nr 1/2006