STARTSIDAN arrow PUBLIKATIONER A-Ö arrow Publikationer listade kronologiskt
Publikationer listade kronologiskt Utskrift

Här hittar du alla Viltskadecenters publikationer i kronologisk ordning.

 

2018

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar
Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020
En liten skrift om adaptiv förvaltning
Fakta för förvaltare: gäss och svanar
Fakta om gäss och svanar
Friluftsliv i björnområden, 2018

Inventering av järv 2018
Inventering av lodjur 2018
Inventering av varg 2017–2018

Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?
Om du möter varg
Om du möter varg (tryck)
▪ Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur (uppdateras)
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2017
Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2017
Viltskadestatistik 2017


2017


Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016
Stängsling mot vatten
Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015
Viltskadestatistik 201
6

Inventering av järv 2017
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017
Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019
Beskattningsmodell för varg 2018
Inventering av lodjur 2017
Inventering av varg vintern 2016-2017
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016
Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren

2016

Nära vargar - Rekommendationer för hantering av situationer med
vargar nära bostadshus eller människor

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016
Inventering av järv 2016
Inventering av lodjur 2016
Inventering av varg vintern 2015-2016
Checklista stängsel mot stora rovdjur 2016
Large grazing birds and agriculture
Viltskadestatistik 2015
Rekommenderad ersättning för rovdjursangripna tamdjur
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 20152015

 

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar
Arbetsflöde järvinventering
▪ Björnspillning - insamling till DNA-analyser
Boskapsvaktande hundar mot rovdjursangrepp på tamdjur

Faktorer som påverkar rädsla för varg och björn
Inventering av järv 2014
Inventering av järv 2015
Inventering av kungsörn 2015
Inventering av lodjur 2015
Inventering av varg vintern 2014-2015
Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring – development of a new method
Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet
Rädsla för varg och björn - fysiologiska reaktioner och negativa associationer

Sammanställning av fällda vargar från licensjakten 2015

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2014

Upplevd rädsla för björn och varg
Urin-DNA från varg - användbarhet och analysframgång
Viltskadestatistik 201
4

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur2014


Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt
Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar
Första test av elväst från Wolfproof
Inventering av lodjur 2014
Resultat från inventeringar av järv i Sverige vintern 2012/2013
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012-2013
Stängsling mot stora rovdjur
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen t o m 2013
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2013-2014
Viltskadestatistik 2013
VSC Nyhetsbrev VILT&TAMT nr 1/2014
VSC Nyhetsbrev VILT&TAMT nr 2/2014

 

Åtgärder för att hantera rädsla mot björn och varg


2013


Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt
Checklista stängsel 2013
Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län
Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012
Nyhetsbrev nr 1/2013
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012
Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2012
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur 2013
Varg i Skandinavien och Finland vintern 2012/2013
Viltskadestatistik 2012

 


2012

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder
Den skandinaviska vargens utseende
Grågäss vid Sörfjärden 2011

Nyhetsbrev nr 1/2012

Nyhetsbrev nr 2/2012
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011
Resultat från inventering av järv i Sverige 2012
Slutgiltig resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2011/2012
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur 2012

Vargföryngringar 2011
Varg i Skandinavien och Finland - Slutrapport för vintern 2011/2012
Viltskadestatistik 2011 

 


2011

Arbetsmodell betande fåglar
Barmarksinventering av varg
Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie
Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar
Boskapsvaktande hundar i Sverige - Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning
Den svenska lodjurspopulationen 2009-2010 samt prognoser för 2011-2012
Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields
Grågäss vid Sörfjärden 2010
Jaktens effekter på vildsvinen
Licensjakt varg 2011. DNA-analyser och inventeringsdata.
Nyhetsbrev nr 3/2011
Nyhetsbrev nr 2/2011
Nyhetsbrev nr 1/2011
Nyhetsbrev nr 4/2010
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011
Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap
Spår och spårning av stora rovdjur
Sångsvanens rastperiod och val av jordbruksmark vid sjön Tysslingen
Tranräkningen i Sverige 2010 - och de senaste årens trender
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2010-2011
(endast skandinavisk rapport detta år)
Varg i Sverige vintern 2010/2011 - preliminär statusrapport
Vargföryngringar 2011
Vargföryngringar 2010
Viltbetesåkrar, utfodringsplatser och skrämsel
Viltskadestatistik 2010 


2010

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp på tamdjur
Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin
Ersättning för hund som angripits av stora rovdjur
Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval
Hur många vildsvin finns det?
Nyhetsbrev nr 1/2010
Nyhetsbrev nr 2/2010
Nyhetsbrev nr 3/2010
Population and management models for the Swedish wild boar
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/2010
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 2008/2009
Skogsarbete i björnområden - affisch
Skogsarbete i björnområden - faktablad
Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden
Tamdjur och rovdjur - går det ihop?
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2009/2010
(endast skandinavisk rapport detta år)
Varg i Sverige vintern 2009/2010-preliminär statusrapport
Viltskadestatistik 2009
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2009

 


2009

Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?
Björnskador i bigårdar Rekommendationer från Viltskadecenter
Den skandinaviska vargen
Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg
Föryngringar av varg i Sverige 2008 - preliminär rapport 2009-03-01
Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?
Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?
Outdoor life in bear areas
Outdoor-leben in Bärengebieten
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008
Skrämselanordningar
Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08
Sommartranornas beteende vid Kvismaren
Sporing av bjørn
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2008/2009
Varg i Sverige vintern 2008/2009 - slutgiltig statusrapport
Viltskadebarometern 2009
Viltskadestatistik 2008
Yttrande med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i Gräsmarksreviret
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2008

2008

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur
Den svenska lodjursstammen 2004-2008
Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen
Föryngringar av varg i Sverige 2008 - preliminär rapport 2008-10-31
Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?
Invandrad varg återupptäckt i Gävleborg
Nyhetsbrev nr 1/2008
Nyhetsbrev nr 2/2008
Redogörelse för dokumentation av anmäld vargincident i Dalarna 2008-02-26
Remiss den 5 november 2008, angående ansökan om ersättning för sekundära skador i samband med rovdjursrivna tamdjur
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/2007
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2007/2008
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2007/2008 (preliminära resultat)
Viltskadebarometern 2008
Viltskadestatistik 2007
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2007

 

 

 


2007

Att bo i björnområden
Biodling i björnområden
Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren
Friluftsliv i björnområden
Föryngring och förekomst av järv per län
Föryngringar av varg i Sverige 2007
Föryngringar av varg i Sverige 2006
Föryngringar av varg i Skandinavien 2006
If you encounter a bear
If you encounter a wolf
Invandrad varg 2007
Nyhetsbrev nr 4/2007
Nyhetsbrev nr 3/2007
Nyhetsbrev nr 2/2007
Nyhetsbrev nr 1/2007
Om du möter en björn
Om du möter en varg
Resultat från den nationella traninventeringen 2006
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2007
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2006
Rovdjur och hundar
Rovdjur, tamdjur, hundar och människor
Rovdjurens spår
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2006/2007
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2006/2007
Varg i Sverige - statusrapport för vintern 2006/2007
Verksamhetsplan för Viltskadecenter 2007
Vilka stängsel är bäst mot varg?
Viltskadestatistik 2006
Wenn Sie einem Bären begegnen
Wenn Sie einem Wolf begegnen
Årsredovisning för Viltskadecenter - budgetåret 2006
ถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมี (Om du möter björn - skriven på thailändska)

 

 


2006

Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar
Att skydda tamdjur från rovdjursangrepp - boskapsvaktande hundar
Elstängsel - för att stänga rovdjur ute och hålla tamdjur inne
Fungerar tranåkrar?
Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en
förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?
Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern
Lodjursstammen i Sverige 1994–2004
Lodjursstammen i Sverige 1994-2004 - Appendix
Nationell tranräkning 2005 - resultat och kommentarer
Nyhetsbrev nr 4/2006
Nyhetsbrev nr 3/2006
Nyhetsbrev nr 2/2006
Nyhetsbrev nr 1/2006
Resultat från inventeringar av björn i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2006
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2005
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2005/2006
Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar?
Var söker gässen föda vid Tåkern?
Varg i Sverige vintern 2005/2006
Viltbetesåkrar, utfodring och skrämsel
Viltskadecenter
Viltskadestatistik 2005

 

 


2005

Home ranges and habitat use of young Eurasian cranes Grus grus summering in an agricultural area in south-central Sweden
Radiosändare på tamdjur på fritt fäbod- och skogsbete
Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2004
Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/2004
Söker vargar upp drivande hundar?
Tranorna vid Kvismaren – vart tar de vägen sedan?
Ulv i Skandinavia - statusrapport for vinteren 2004/2005
Varg i Sverige vintern 2004/2005
Varg i Sverige - sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/2005
Viltskadestatistik 2004

 

 


2004

Habitatval hos tranor, gäss och sångsvanar kring Tåkern
Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?
Hur många tranor finns det i Sverige - och hur kommer antalet att utvecklas i framtiden?
Hur rädda är vargar för människor?
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet?
Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet - och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?
Preventing damage caused by wildlife - using different kinds of fencing
Skador på odlad gröda orsakade av tranor – när, hur och varför?
Tamdjursstängsel och lodjur - försök i djurparker
Territory size and habitat preference of the Eurasian crane (Grus grus L.) during late breeding season in South Central Sweden
Tranorna vid Kvismaren – varifrån kommer de och hur rör de sig i området?
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2003/2004
Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2002/2003
Viltskadestatistik 2003
Wildlife Damage Centre

 

 


2003

Rädslan för vargen - en tvärvetenskaplig utredning
Sårskador hos häst
Tranor vid Kvismaren – antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyggande åtgärder
Tranprojektet på Viltskadecenter
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2001/2002

 

 


2002

Inventering av skogsbete och fäboddrift i Sverige
Rapport från skrämselförsök av varg i Ed-reviret
Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbrukslandskapet - samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda
Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: undersökningar vid Kvismaren 2002

 

 


2001

Att skydda gröda från skador av tranor och gäss
Försök att spåra björn
Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg
Intensivpejling av varg - år 1
Is the Brown Bear Dangerous?
Ist der Braunbär gefährlich?
Jakthundar i vargrevir

 

 


2000

Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 2000/2001
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1999/2000
Är björnen farlig?

 

 


1999

Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss
Försök med stängsel för att förebygga skador av grågäss på växande gröda
Hjortdjur och skador på gröda
Varg i Skandinavien - statusrapport för vintern 1998/99